Napísal 6. apríla 2022

Pozvánka na Krížovú cestu do Marianky s vladykom Petrom

Pozvánka na Krížovú cestu do Marianky s vladykom Petrom

Bratislavská eparchia,, Farnosť Bratislava Staré Mesto pozýva na tradičnú Krížovú cestu s vladykom Petrom do Marianky, ktorá sa bude konať v tomto mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy. Stretnutie sa koná na Lazarovu sobotu, 9. apríla 2022 a začne o 10.00 hod.; po modlitbe krížovej cestyj bude nasledovať katechéza vladyku Petra a následne malé občerstvenie.

V minulosti bola táto krížová cesta spojená so stretnutím mládeže s vladykom Petrom, v rámci slávenia Svetového stretnutia mládeže na eparchiálnej úrovni. Od minulého roku Svätý Otec František preložil slávenie svetových stretnutí mládeže na diecéznej/eparchiálnej úrovni na nedeľu Krista Kráľa (v r. 2021 to bolo 21. novembra; v r. 2022 to bude 20. novembra).

Modlitba krížovej cesty sa uskutoční v areáli pútnického miesta Marianka.