Napísal 1. marca 2017

Pozvánka na Krížovú cestu so skupinou Anastasis do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť Trenčín pozýva na Krížovú cestu so skupinou Anastazis, ktorá sa bude konať na Prvú pôstnu sobotu – 4. marca 2017 o 19:00 hod. na Mierovom námestí v Trenčíne (na pódiu).

Netradičnú Krížovú cestu pripravila bohoslovecká gospelová skupina ANASTASIS z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista, z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny, sprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Srdečne pozývame prežiť začiatok veľkopôstneho obdobia rozjímaním nad tajomstvami našej spásy.

Krížová cesta je spoluorganizovaná Gréckokatolíckou farnosťou v Trenčíne, Mestom Trenčín a Centrom pre rodinu v Trenčíne.

Informoval: o. Igor Cingeľ