Napísal 29. júla 2021

Pozvánka na odpust do Prievidze

V nedeľu 1. augusta 2021 sa uskutoční odpust ku sviatku Sedmopočetníkov, patrónov gréckokatolíckej farnosti Prievidza. Ich sviatok slávime 27. júla.

Program:

Sobota, 31. júla 2021

15:00 h. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

15:50 h. Veľká večiereň s lítiou (s posvätením chleba, vína, oleja a pšenice)

Nedeľa, 1. augusta 2021

10:30 h. Archijerejská svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho

             Hlavný slúžiteľ: vladyka Peter Rusnák, biskup Bratislavskej eparchie

             Po liturgii myrovanie, sprievod okolo chrámu s čítaniami 4 evanjelií

Informoval: o. Jozef Durkot, farár Prievidza