Napísal 6. júla 2017

Pozvánka na VII. ročník LET do Tajova

Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež na VII. ročník letného eparchiálneho tábora LET 2017. Bude sa konať od nedele 9. júla 2017 (začiatok večer) do piatku 14. júla 2017 (končí sa obedom cca. o 13:00 h.) v rekreačnom zariadení Hotel Lesák, ktorý sa nachádza v obci Tajov pri Banskej Bystrici.

Web a foto zariadenia: http://www.hotel-lesak.sk

Doprava: Každá farnosť (resp. rodič) vo vlastnej réžii, príchod do Hotela Lesák v podvečerných hodinách v nedeľu 9. júla  2017; registrácia na mieste je od 17:00 hod. – do 20:00 hod.

Téma. Tábor sa bude niesť v duchu biblickej témy: Mária: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49) a „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13).

Tábor bude animovaný v 2 vekových kategóriách: I. mladšia kategória od ukončenia 2. ročníka po ukončený 7. ročník ZŠ; II. staršia kategória: od ukončenia 8. ročníka ZŠ – vyššie. Spoločný program oboch kategórii bude stravovanie, slávenie liturgie a niektoré tematické aktivity.

Prihlasovanie detí a mladých bude prebiehať prostredníctvom online formulára na webovej stránke našej eparchie: www.grkatba.sk . Uzávierka prihlášok je 30. júna 2017.

Online formulár : LET-2017-formulár

Pri nástupe do tábora je však potrebné odovzdať  vytlačenú prihášku, podpísanú rodičom!

Poplatok pre jedného účastníka Letného eparchiálneho tábora 2017 je 70,00 € a zahŕňa náklady na ubytovanie a celodennú stravu (5x denne + pitný režim). Pozor! Večera v nedeľu večer je z vlastných zásob.

Poplatok sa v jednotlivých farnostiach môže líšiť v závislosti od farského príspevku deťom na tábor.

Spôsob úhrady:

Poplatok 70,00 Eur je možné uhradiť:

  • prevodom na účet: IBAN: SK3609000000000451700807 – do správy uviesť meno dieťaťa a farnosť
  • v hotovosti pri nástupe do tábora

Ďalšie informácie možno získať na farských úradoch, resp. u gréckokatolíckych kňazov.

Tlačivá: Prihláška a Vyhlásenie – LET 2017 

Súhlas so spracovaním osobných údajov LET 2017

InfoLetak LET 2017 – pre ucastnikov

Informoval: Igor Cingeľ, Trenčín
Foto: LET 2015

 

 

Kategória: Zo života eparchie