Home Zo života eparchie Prvá archijerejská liturgia v Žiari nad Hronom

Prvá archijerejská liturgia v Žiari nad Hronom

by admin
0 comment
2011_03_06_ZH_vladykaPeter_04

2011_03_06_ZH_vladykaPeter_04Na Syropôstnu nedeľu, 6. marca 2011 zavítal bratislavský eparcha, vladyka Peter (Rusnák) do Žiaru nad Hronom, aby slúžil prvú archijerejskú sv. liturgiu v tomto meste. Žiar nad Hronom patrí do jurisdikčného územia gréckokatolíckej farnosti Zvolen a od 18. apríla 2010 tam pravidelne prichádza slúžiť sv. liturgie gréckokatolícky duchovný, o. Ján Sabol ml. zo Zvolena. Podľa posledného sčítania sa v okrese Žiar nad Hronom prihlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi 153 veriacich.

V rímskokatolíckom Chráme Povýšenia svätého Kríža vladyku srdečne privítal miestny dekan rímskokatolícky dekan, vdp. Miroslav Hlaváčik. Pred liturgiou vladyka Peter posvätil bohoslužobné predmetny – nové čaše, diskosy, hviezdice, lyžičky a kopije, ktoré budú slúžiť pre potreby farností Zvolen, Prievidza a filiálok Žiar nad Hronom a Nové Mesto nad Váhom. Archijerejskú liturgiu koncelebrovali protosynkel o. Vladimír Skyba, kancelár a tajomník vladyku o. Peter Sabol, správca gréckokatolíckych farností Trenčín a Prievidza o. Igor Cingeľ, správca gréckokatolíckej farnosti Zvolen o. Ján Sabol ml. ako aj žiarsky dekan, vdp. Miroslav Hlaváčik a kaplán–duchovný správca ZŠ a MŠ, dp.  Miroslav Sliačan. Na slávnosti sa zúčastnil aj vzácny hosť – predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.

Vladyka sa vo svojej homílii zameral na nadchádzajúce pôstne obdobie a poukázal na to, že vo svete, ak si v niečom dobrý, musíš sa zviditeľniť – na webe, v Zlatých stránkach a pod. Ale Ježiš Kristus prichádza s opačným postojom. Keď v evanjeliách hovorí o pôste, modlitbe a almužne, zdôrazňuje, aby sa to dialo v „skrytosti“, aby sme cez tieto prostriedky nevyhľadávali popularitu u ľudí. Stačí, keď o týchto veciach vie iba Boh. Lebo on vidí aj v skrytosti. Zaiste, Ježiš nie je ani proti verejným, alebo vonkajším prejavom kresťanských postojov, veď povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach… kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom“ (Mt 10, 32-33) alebo „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16). Ale v dnešnej dobe už nemožno považovať za „vrchol“ náboženského prejavu retiazku s krížikom, alebo náboženský obraz v spálni. Mnohí, ktorí „toto“ ešte majú už nevedia v spoločnosti pozdvihnúť svoj hlas a zastať sa náuky Cirkvi, náuky pápeža, náuky evanjelia Ježiša Krista. Povedzme to slovami Ježiša Krista: „Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.“ (Mt 23, 23)

Na záver svätej liturgie sa o. Ján Sabol, správca farnosti Zvolen, poďakoval vladykovi Petrovi za jeho povzbudzujúcu návštevu, miestnemu dekanovi za vrelé privítanie ako aj za ústretovosť a vytvorenie výborných podmienok pre slúženie gréckokatolíckych liturgií v Žiari nad Hronom. Poďakovanie patrilo aj spolubratom východného aj západného obradu za ich účasť a tiež veriacim zo Žiaru nad Hronom a okolia, zo Zvolena a Prievidze, a to za vytvorenie krásneho spoločenstva pri slávení liturgie.

Popoludní si vladyka so sprievodom prezrel biskupskú kryptu rímsko-katolíckeho kostola v Žiari nad Hronom (voľakedy nazývaný Sv. Kríž nad Hronom), kde si uctil pamiatku tam pochovaného banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa (1797-1869), prvého predsedu Matice slovenskej.

o. Ján Sabol ml.

Fotografie sú v sekcii Fotogaléria.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava