Napísal 28. júna 2018

Rada hierarchov zasadala za účasti apoštolského nuncia

V stredu 27. júna sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove konalo 26. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonellu, ktorý sa jej zúčastnil prvýkrát.

Popri členoch Rady hierarchov – prešovskom arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Babjakovi SJ, ktorý jej predsedá, košickom eparchiálnom biskupovi Milanovi Chauturovi CSsR a bratislavskom eparchiálnom biskupovi Petrovi Rusnákovi sa ako hosť zasadnutia zúčastnil aj pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Eparchiálny biskup vo Phoenixe v USA a zároveň apoštolský administrátor slovenskej eparchie v Toronte v Kanade John Stephen Pazak CSsR sa ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť.

Zasadnutie hierarchovia začali modlitbou. Po krátkom pozdrave zo strany apoštolského nuncia vladyka Ján Babjak prečítal zamyslenie Svätého Otca Františka.

Veľmi dôležitým bodom programu bolo rokovanie o návrhu partikulárneho práva Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Vladykovia rozhodli, že sa k navrhovanému textu majú ešte vyjadriť aj kňazi.

Ďalej sa okrem iného venovali knihe pohrebu laikov, ktorá bola zaslaná na Kongregáciu pre východné cirkvi na schválenie. Hovorili aj o Katechizme Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorého slovenský preklad bol odovzdaný na jazykovú korektúru. Venovali sa aj kurikulu pre učebnice náboženstva a náboženskej výchovy pre gréckokatolíkov, ktoré by malo byť pripravené ako návrh na nasledujúce zasadnutie Rady hierarchov. Schválili tiež erb Rady hierarchov.

Vladyka Ján všetkých informoval, že Viktória Žolnová z Prešovskej archieparchie bola z Ríma oslovená prijať úlohu audítorky za Európu na blížiacej sa Biskupskej synode o mladých.

Zasadnutie Rady hierarchov zakončili spoločnou modlitbou.

Zdroj: Informačná stredisko Prešovskej archieparchie;
Ilustračné foto

Kategória: Zo života Cirkvi