Home Rada hierarchov Štvrté zasadanie Rady hierarchov

Štvrté zasadanie Rady hierarchov

by admin
0 comment

V Prešove sa konalo 4. riadne zasadnutie Rady hierarchov

V utorok 6. októbra sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove konalo 4. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho traja gréckokatolícki hierarchovia – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Popoludní všetci traja vladykovia spoločne navštívili emeritného prešovského biskupa Jána Hirku.
Rokovanie Rady hierarchov sa nieslo v srdečnej a otvorenej atmosfére. Jej členovia najprv zhodnotili Metropolitnú púť biskupov a kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rámci Roka kňazov, ktorá sa uskutočnila 5. októbra v Ľutine. Konštatovali, že bola kňazmi prijatá veľmi pozitívne a preto sa rozhodli, že sa bude konať raz ročne v októbri v Bazilike minor v Ľutine.

Zaoberali sa tiež pôstnou disciplínou v Gréckokatolíckej cirkvi. Došlo k jasnému vyšpecifikovaniu pojmov pôst a zdržanlivosť, o ktorých hovorí dekrét Kongregácie pre východné cirkvi ohľadom pôstnej disciplíny z roku 1969. Schválili pripravený text vysluhovania iniciačných sviatostí a sviatosti manželstva slávených so svätou liturgiou a rozhodli o ich vydaní.
Na programe rokovania bola aj perspektíva zvolania metropolitného zhromaždenia, ktoré sa má v metropolitných cirkvách sui iuris konať podľa kán. 172 CCEO aspoň každých päť rokov. Vladykovia sa dohodli, že tomuto zhromaždeniu bude predchádzať dvojročná príprava a v treťom roku sa už začne pracovať na jeho konkrétnej príprave a priebehu.
Dohodli sa, že 15. mája 2010 sa uskutoční Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisii dali prepracovať text slovenského prekladu Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi a zároveň sa dohodli, že aj texty rôznych iných modlitieb musia byť vždy prerokované v tejto komisii, aby bol liturgický život v metropolii čo najviac jednotný.
Historicky prvé riadne zasadnutie Rady hierarchov sa v Gréckokatolíckej metropolii sui iuris, ktorú zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008, konalo 1. októbra 2008 v Prešove. Podstatným znakom východnej cirkevnej identity je princíp synodality, ktorý sa viditeľne realizuje práve na Rade hierarchov a cez jej pôsobenie.

Ľ. Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava