Home Východní svätci Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

by admin
0 comment

15. 5. Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Silný“.

Zakladateľ cenobitizmu, priestorovej a asketickej formy spoločenstva mníchov pod jednotným vedením, sa narodil okolo roku 287 v hornoegyptskom meste Esna ako syn pohanských roľníkov.

Po ukončení vojenskej služby prijal krst a v roku 308 sa stal pustovníkom.

V rokoch 320-325 vybudoval v Tabennisi veľký kláštor, v ktorom sa mnísi zjednotili v cenobitickej forme života. Pachomius sa stal ich predstaveným.

Dnešný svätec bol znalcom biblie, ignoroval vplyv gréckej kultúry – helenizmus a pohŕdal origenizmom, gnosticky sfarbenou mylnou náukou, využívajúcou ako zdôvodnenie Origenovo dielo. I keď mal rešpekt pred klérom,  i vízie a dar rozlišovania, musel sa na synode v Latapolis (okolo +346) obhajovať pred biskupmi z obvinení. Napriek tomu si zachoval úctu k Atanázovi Veľkému.

Prepodobný Pachomius Veľký zomrel 14. mája v roku 347 v meste Pbau.

Až do jeho smrti vzniklo v uzavretom zväzku 9 veľkých mužských kláštorov s deviatimi tisíckami mníchov a dva ženské kláštory. Jeho najvýznamnejšími žiakmi  a  nástupcami vo funkcii predstaveného boli Petronios (+347), Horsiesi a zajtrajší svätec Teodor Posvätený.

Pachomiove pravidlo, ktoré sa nezachovalo v pôvodnej podobe, sa veľmi líši od všeobecných mníšskych pravidiel. Jeho základnými bodmi sú diskrétnosť, disciplína, jednotnosť a harmónia pri modlitbe, pri práci, pri stole, a pri obliekaní.

Zachovali sa koptské fragmenty a neskoršie grécke výťahy z jeho diela,  ktoré Hieronym v roku 404 preložil do latinčiny. Jeho text si po stáročia zachoval svoj vplyv .

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava