Home Východní svätci Svätý apoštol Andronik a spoločníčka (Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup)

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka (Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup)

by admin
0 comment

17.5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka Júnia

Meno Andronik má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Meno Júnia má indoeurópsky pôvod a znamená „dievčina“.

Andronika a jeho spoločníčku Júniu pozdravuje Pavol v liste Rimanom. Oboch nazýva pokrvnými a spoluväzňami, ktorí sa stali kresťanmi ešte pred Pavlom a boli známymi medzi apoštolmi. Zrejme sa jednalo o židokresťanských putujúcich misionárov.

Neskoršie legendami opradené podanie z čias Origena radí oboch dnešných svätcov medzi 72 Ježišových učeníkov a Andronika opisuje ako biskupa v Pannónii  alebo v Španielsku.

Rímske Martyrológium dnešných svätcov nespomína.

(Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup)

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „víťaz“.

Dnešný svätec bol najmladším synom byzantského cisára Basileia I. Makedónia a Eudokie Ingeriny. Cisár Lev VI. Filozof, ustanovil svojho šestnásťročného brata Štefana za nástupcu zosadeného konštantínopolského patriarchu Fócia. Štefan bol Fóciovým žiakom a synkelom, čiže osobným poradcom a spolupracovníkom pri otázkach správy a cirkevného práva.

Štefana za biskupa vysvätil Teofan z Cézarey. Do úradu nastúpil 18. decembra 886. Grécke menológiá spomínajú, že si zodpovedne plnil všetky pastierske povinnosti. Zachovala sa zbierka cirkevných nariadení, ktoré patriarcha Štefan  adresoval svojmu bratovi Levovi VI.

Svätý konštantínopolský arcibiskup Štefan zomrel 17. alebo 18. mája 893.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava