Home Východní svätci Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky.)

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky.)

by admin
0 comment

19. 11. Svätý prorok Abdiáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „služobník Jahveho“.

Abdiáš je v poradí štvrtý z 12 malých prorokov. Napísal knihu – výstrahu voči Edomu, ktorá má rozsah iba 21 veršov. Edom vykresľuje ako vzor sily znepriatelenej voči Bohu. V druhej časti textu sa prorokov pohľad rozširuje na tému Jahveho dňa. Pretože 20. verš reflektuje skúsenosť z exilu, dielo nemohlo vzniknúť za čias Jorama. Začiatok posolstva má črty spoločné s Jeremiášovou prorockou knihou.

 

Svätý mučeník Barlaam

 

(Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „jasný“.

Hilarión Solúnsky sa narodil v roku 822 v Kachétii, východnej časti Gruzínska, východne od dnešného hlavného mesta Tbilisi.

Už ako 15 ročný bol u mníchov v Garedži,  neskôr ako pustovník. Po 10 rokoch žil vo Svätej Zemi. Bol v lavre svätého Sávu pri Jeruzaleme.

Po návrate v roku 854 začal zakladať z majetku, čo zdedil, v Gruzínsku kláštory podľa cenobitického vzoru.

Neskôr pobudol so svojimi spoločníkmi päť rokov na hore Olymp v Bitýnii. Vraj jeho schopnosť konať zázraky presvedčila  gréckych  mníchov, aby uznali, uprostred obrazoborecných sporov, jeho pravovernosť.

Ešte pred rokom 867 bol v Konštantínopole. Zrejme si tam uctil aj relikviu pravého kríža. Odtiaľ smerovali Hilariónove kroky do Ríma, kde pobudol dva roky. Tam si zasa uctil relivie svätých Petra a Pavla.

Prepodobný otec a divotvorca Hilarión napokon zomrel 19. novembra 875 v Solúne, v kláštore, kde sa, po svojom pobyte v Ríme, usadil. Pochovali ho neďaleko Konštantínopolu v meste Romana, v kláštore, ktorý založili jeho žiaci.

Najstarší gruzínsky životopis dnešného svätca z roku okolo 991 čerpá informácie z Enkomia, oslavnej reči Bazileia Protasekretisa.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava