Home Východní svätci Náš prepodobný otec Teodor Trichinas (Svätý Anastázius, antiochijský patriarcha)

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas (Svätý Anastázius, antiochijský patriarcha)

by admin
0 comment

20. 4. Prepodobný otec Teodor Trichinas

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“.

Dnešný svätec bol pustovníkom z Trácie, historického územia na juhovýchodnom Balkáne medzi Egejským, Marmarským a Čiernym morom. Pre jeho drsné kajúcne rúcho ho nazývali Trichinas, čo v gréčtine znamená chlpatý.
Teodor viedol veľmi prísny a odriekavý život. Žil pod holým nebom, nemal čiapku, ani obuv. O jeho osobe nám chýbajú presné biografické údaje. Z jeho životopisov je len známe, že sa zdržiaval neďaleko Konštantínopolu.
Po smrti vytekala z jeho hrobu tekutina, ktorá uzdravovala choroby.

 

(Svätý Anastázius, antiochijský patriarcha)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „vzkriesený“.

Anastázius I. bol v Antiochii patriarchom v rokoch 559 až 599. V tomto úrade obhajoval správnu náuku proti cisárovi Justiniánovi, ktorí propagoval a požadoval Apartodoketizmus.

Cisár Justín II. ho preto poslal v roku 570 do vyhnanstva. K rehabilitácii Antastázia došlo až po príhovore Gregora Veľkého u cisára Mauríkia po 23 rokoch vyhnanstva.

Z jeho diel úplne chýbajú významné a početné dogmaticko-polemické spisy, ktoré sa vyznačovali jasnou argumentáciou a dlhodobým vplyvom na grécku teológiu. Zachovalo sa 5 dogmatických pojednaní, 4 kázne, ako aj jeho reč po návrate z exilu.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL, LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava