Home Východní svätci Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

by admin
0 comment

22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Meno Filemon má grécky pôvod a znamená „priateľský“.

Apoštol Pavol Filemona v jemu adresovanom liste nazýva priateľom a spolupracovníkom. Hneď po ňom v liste spomínaná sestra Apia  by mala byť jeho manželka, a spolubojovník Archippos  je zrejme ich spoločný syn.

Z listu vyplýva, že Filemon  bol bohatý občan frýgijského mesta Kolosy.  Pavol, alebo jeho žiak Epafrast, ho pravdepodobne v Efeze obrátil na kresťanstvo. Filemon sa vyznačoval  vierou a láskou k blížnym.  Svoj dom dával k dispozícii zhromaždeniam mladého cirkevného spoločenstva,  ktoré viedol Epafras.

Podľa legendy sa neskôr Filemon stal biskupom v Kolosách   a zomrel  mučeníckou smrťou. Podľa Rímskeho martyrológia zomrel Filemon za cisára Nera, na príkaz prefekta mesta Arta. Po krutom mučení ho zaživa pochovali v jaskyni. Spoločne s ním zomrela podľa gréckych zoznamov svätých aj manželka Appia. Ešte do 5. storočia sa Filemonov dom stal cieľom pútí mnohých pútnikov.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava