Home Východní svätci Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

by admin
0 comment

23. 11. Náš otec svätý Amfilochios, ikonijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „rodák z Amfilochie“.

Amfilochios, bratranec Gregora Naziánskeho,  žiak slávneho pohanského učiteľa rétoriky Libania v Antiochii  a priateľ troch veľkých Kappadóčanov sa narodil v roku 340, alebo 345.

Po šesťročnej práci advokáta v Konštantínopole sa vrátil do svojho rodiska, kappadóckeho mesta Diocézarea.   Jeho túžba po pustovníckom živote  sa mu nenaplnila,  pretože na podnet Bazila Veľkého ho v roku 373 ustanovili za biskupa pre Ikónium.

Ako biskup slovom i písmom rozvinul činnosť proti arianizmu a manichejizmom ovplyvneným blúznivo-asketickým sektám apotaktitov,  enkratitov  a messaliánov.

Bazil venoval Amfilochiovi svoje známe dielo „O Svätom Duchu“.

Amfilochios v roku 390 predsedal synode v Side  a  v Konštantínopole sa zúčastnil na synodách z rokov 381 a 394. Krátko nato v roku 394 alebo 403  zomrel.

Ampfilochiove diela sa tešili už v piatom storočí veľkému uznaniu a patristickej autorite. Od Efezského sa všeobecné koncily  odvolávajú na neho.

Pre históriu kánonických spisov má veľký význam zoznam biblických kníh, ktorý sa nachádza v závere jeho diela 333 jambov pre Seleuka. Táto báseň, ktorá vyzýva z čnostnému životu a štúdiu Svätého písma, sa uchovala v jednom zo spisov Gregora Naziánskeho.

Z Ampfilochiovho obsažného diela sa žiaľ zachovali len nepatrné zvyšky. K nim patrí 8 kázní, báseň a synodálny list.

 

Svätý Gregor, akragantský biskup

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava