Napísal 27. februára 2022

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita (Náš prepodobný otec Thalelaeus Pustovník)

27. 2. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Pokrokový“.

Zachované pramene ponúkajú len skromné informácie o živote a činnosti svätého Prokopa.

Dnešný svätec pochádzal z bohatej rodiny a bol vzdelaný v profánnych vedách. Oženil sa a mal deti. Neskôr sa vzdal svojho majetku, opustil rodinu a stal sa pustovníkom.

Počas obrazoboreckého prenasledovania za cisára Leva V. sa obrazoborecký igumen Ján Gramatikos z Koštantínopolu pokúsil získať Prokopa na ich stranu. Keď sa mu to však nepodarilo, na príkaz cisára ho uväznili a poslali do exilu. Vo vyhnanstve žil spoločne s vyznávačom Bazilom.

Prepodobný otec Prokop Dekapolita zomrel 27. februára okolo roku 820.

Pravdepodobne za patriarchu Metoda I. (843-847) ho v polovici deviateho storočia vyhlásili za svätého.

 

(Náš prepodobný otec Thalelaeus Pustovník)

Sýrsky pustovník Thalelaeus pochádzal z Cilície. Pustovnícky ideál sa rozhodol nasledovať v sýrskom meste Gabala, kde sa okolo roku 442 ubytoval v jednej zo starých jaskynných hrobiek.

Ako uvádza Teodoretova životopisná legenda, hrobku vraj obývali démoni, ktorí znepokojovali domácich a ničili v okolí olivové stromy.

Už i tak malý príbytok vraj Thalelaeus  znížil natoľko, že v nej mohol sedieť iba so  sklonenou hlavou. Hovorí sa, že na  Teodoretovu otázku  prečo tak žije, sýrsky pustovník odpovedal, že je veľký hriešnik a je si vedomý, že si zaslúži tresty za hriechy. Preto si dobrovoľne ukladá menšie trápenia, aby bol ušetrený od nedobrovoľných väčších vo večnosti.

Okrem pokánia sa podľa Teodoreta Thalelaeus venoval štúdiu Evanjelií, či uzdravoval ľudí a dobytok. Získaval ľudí pre vieru v Boha.

Dnešný pustovník nosí prívlastok Eriklautos, „veľmi plačúci, alebo oplákavaný“ Zomrel okolo roku 460.

Na ikonách sa zvykne znázorňovať s istou formou modlitebnej retiazky.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL spracoval Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci