Napísal 28. decembra 2020

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. (Svätý apoštol a diakon Nikanor)

28. 12. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

Keď v cisárskom paláci v Nikomédii, Diokleciánovej hlavnej rezidencii, vypukol požiar, obvinili kresťanov z podpaľačstva. Na príkaz cisára zavraždili dnešných mučeníkov okolo roku 302. Spolu s nimi zahynul aj nikomédijský biskup Antimus.

O tejto udalosti podáva správu Euzébius Cézarejský vo svojich cirkevných dejinách .

Historik Prokopius Cézarejský zasa informuje, že cisár Justinián vybudoval v Konštantínopole dnešným svätcom nádherný chrám.

 

28.12. (Svätý apoštol a diakon Nikanor)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“.

Nikanor patril k siedmim diakonom  prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Podľa starej tradície zomrel v ten istý deň ako svätý Štefan.

Podľa inej tradície údajne zomrel v roku 76 na Cypre ako mučeník.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK, VHL  spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci