Napísal 6. februára 2021

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emeský biskup a spoločníci.

6. 2. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pastier“.

Svätý Ján apoštol a evanjelista ustanovil Bukola za biskupa v Smyrne. Nie je zrejmé, či sa tak stal prvým biskupom tohto mesta, alebo bol nástupcom istého Stratea. Bukol sa priatelil s Polykarpom,  žiakom apoštola  Jána.

Bukol ustanovil Polykarpa za kňaza. Keď okolo roku 100 Bukol zomrel, Polykarp sa postaral o pohrebné obrady a  stal sa  aj jeho nástupcom na  biskupskom  stolci v  Smyrne.

Svätý hieromučeník Silván, emeský biskup a spoločníci

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „lesník“.

O mučeníkovi z Emesy (v súčasnosti mesto Hims v Sýrii) informuje prameň silne ovplyvnený legendami. Podľa neho pôsobil Silván v meste ako biskup. Za cisára Numeriána (283-284) podstúpil spoločne s miestnym lekárom Juliánom, diakonom Lukášom a lektorom Mociom mučenícku smrť.

Životopisná legenda spomína, že Silván vtedy viedol tamojšiu cirkev už 40 rokov. Po krutom mučení ich hodili divým zverom. Svedectvo o existencii dnešných mučeníkov podáva už Euzébius z Cézarey.

Svätý Silván, emeský biskup a spoločníci

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Lesník“.

O mučeníkovi z Emesy, v súčasnosti mesto Hims v Sýrii, informuje legendami silne  ovplyvnený prameň. Podľa neho pôsobil Silván v meste ako biskup. Za cisára Numeriána (283-284) podstúpil spoločne s miestnym lekárom Juliánom, diakonom Lukášom a lektorom Mociom mučenícku smrť.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci