Napísal 6. mája 2022

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jó

6.5. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „osočovateľ“.Jób je hlavnou postavou  rovnomennej knihy Starého zákona.Aj napriek poeticko-vzdelávaciemu charakteru knihy, ktorý je podobný s Ježišovými podobenstvami, je historicita Jóba pravdepodobná.

Jóba, bez zreteľa na rovnomennú knihu, chváli Ezechiel (14,14-20) ako muža spravodlivévo  a ako vzor trpezlivosti (Tob 2,12-15; Jak 5,11).

Jób nebol Izraelitom. Žil okolo roku 2000 až 1500 pred Kristom.  Krajina pôvodu Us (Jób 1,1; Nár 4,21), zaradenie medzi synov Východu (Jób 1,3) a vykreslené sociologické pomery, ukazujú na priestor juhovýchodne od Mŕtveho mora v čase patriarchov.

Jóbova bezúhonnosť a to, že sa osvedčil pri pohromách boli v Izraeli zrejme známe a aj oceňované. Jeho tradícia sa musela v Izraeli zakoreniť už veľmi skoro, pretože v neskorších dobách bolo ťažko mysliteľné,  aby  Židia uznali  vzorné správanie nejakého pohana.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci