Zo života eparchie

Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne konal Eparchiálny kňazský deň spojený s Dňom zasväteného života bratislavskej eparchie. Takýto model spájať v rámci eparchie Deň zasvätených a Kňazský deň sa osvedčil a funguje už niekoľko rokov. Prvý deň dvojdňového stretnutia bol venovaný permanentnej formácii a začal […]

Napísal 20. februára 2020
Bratislavská eparchia si pripomína dvanáste výročie

Bratislavská eparchia si pripomína dvanáste výročie

Bratislava (30. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína vo štvrtok 30. januára 2020 dvanáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – […]

Napísal 29. januára 2020
Eparchiálne odpustové slávnosti v roku 2020

Eparchiálne odpustové slávnosti v roku 2020

20. júna (sobota) – Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka – národná bazilika v Šaštíne 28. júna (nedeľa) – Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol – katedrálny chrám Bratislava 20. septembra (nedeľa) – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom – katedrálny chrám Bratislava

Napísal 13. januára 2020
Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále

V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou a pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a Veľkým povečerím s lítiou. Obrad svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu je obsiahla modlitba a prosby o zostúpenie Svätého Ducha na […]

Napísal 6. januára 2020

Zo života cirkvi

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma, ktoré nám Cirkev […]

Napísal 19. februára 2020
Pozvánka na liturgiu na Devíne

Pozvánka na liturgiu na Devíne

Pri príležitosti sviatku sv. Konštantína Cyrila (+ 869), ktorý sa slávi 14. februára sa bude konať v sobotu, 15. februára 2020 spomienková slávnosť na Devíne, v Kostole svätého Kríža. Začne sa o 14.00 h. gréckokatolíckou svätou liturgiou, ktorú bude slúžiť o. Rastislav Čižik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto. Liturgiu bude spevom sprevádzať gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon. […]

Napísal 13. februára 2020
NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia (2. februára)

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia (2. februára)

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. Nedeľa Mýtnika a farizeja bola pomenovaná podľa podobenstva o mýtnikovi a farizejovi, ktoré zaznamenal sv. evanjelista Lukáš […]

Napísal 3. februára 2020
Stretnutie Pána (2. február) v byzantskom obrade

Stretnutie Pána (2. február) v byzantskom obrade

Aby som oznámil Adamovi, že som videl Boha, ktorý sa stal dieťaťom „Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v druhej polovici 4. storočia pútnička Egeria podáva svedectvo o slávení sviatku Stretnutia Pána v Bazilike Vzkriesenia v Jeruzaleme, s ohlasovaním evanjelia podľa Lukáša (2,22-40). Tento nepohyblivý sviatok, ktorý […]

Napísal 1. februára 2020