Program vladykov

https://www.youtube.com/watch?v=H3yd0CrVgPI Pozývame deti na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po štrnástykrát. Téma tábora: „Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu …

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Jún 2024

  [27. máj – 28. jún: Obdobie Petro-pavlovského pôstu]

  2. 6. Druhá nedeľa po Päťdesiatnici, 1. hlas
  7. 6. Ježiša Krista Milujúceho ľudí – odporúčaný sviatok
  8. 6. Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky
  9. 6. Tretia nedeľa po Päťdesiatnici, 2. hlas
  16. 6. Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici, 3. hlas
  23. 6. Piata nedeľa po Päťdesiatnici, 4. hlas
  24. 6. Narodenie Predchodcu a Krstiteľa Jánaveľký sviatok
  29. 6. Sv. apoštoli Peter a Pavol – veľký a prikázaný sviatok (odpust v katedrále)
  30. 6. Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici, 5. hlas

Východní svätci

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava