6. decembra – Svätého Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry – polyelejný sviatok s bdením Tropár hl. 4 Boh, večná Pravda, ukázal ťa svojmu stádu ako príklad viery, vzor svätosti …

  Sviatky a pôsty

  by admin

  NOVEMBER 2023

  5. 11. Dvadsiata tretia (štvrtá) nedeľa po Päťdesiatnici, 6. hlas

  8. 11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam – polyelejný sviatok s bdením

  12. 11. Dvadsiata štvrtá (piata) nedeľa po Päťdesiatnici, 7. hlas – Sv. Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

  13. 11. Sv. Ján Zlatoústy, konštan. arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

  14. 11. Sv. apoštol Filip – polyelejný sviatok bez bdenia

  15. 11. Začiatok Filipovky, t.j. 40-denného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista

  16. 11. Sv. apoštol Matúš – polyelejný sviatok bez bdenia

  19. 11. Dvadsiata piata (šiesta) nedeľa po Päťdesiatnici, 8. hlas

  21. 11. Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu – veľký sviatok

  26. 11. Dvadsiata šiesta (siedma) nedeľa po Päťdesiatnici, 1. hlas – (Nedeľa Krista kráľa)

  30. 11. Sv. apoštol Andrej Prvopovolaný – polyelejný sviatok bez bdenia

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava