Zo života eparchie

Trnavská farnosť prežila detský tábor v Bojničkách

Trnavská farnosť prežila detský tábor v Bojničkách

Trnavská gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša pod vedením o. Mariána Sabola a manželky Zuzany usporiadala koncom júla detský farský tábor, ktorý sa konal v Diecéznom centre pre mládež (trnavskej arcidiecézy) Archa v Bojničkách. Témou tábora bolo motto „Si výnimočný“ a to podľa rovnomennej knihy Maxa Lucado. Vyše dvadsať detí malo možnosť prežiť prázdninové dni naplnené širokou škálou voľnočasových aktivít, […]

Napísal 1. augusta 2022
Spomienka na sv. Gorazda

Spomienka na sv. Gorazda

V stredu, 27. júla 2022, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutočnila jubilejná XXX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bola Spoločnosť svätého Gorazda. Podujatie sa začalo sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17. 00 h, […]

Napísal 27. júla 2022
Pozvánka na spomienku na sv. Gorazda

Pozvánka na spomienku na sv. Gorazda

V stredu, 27. júla 2022, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutoční jubilejná XXX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia je Spoločnosť svätého Gorazda. Podujatie sa začne sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17. 00 h. […]

Napísal 24. júla 2022
SYNTÉZA SYNODÁLNYCH KONZULTÁCIÍ

SYNTÉZA SYNODÁLNYCH KONZULTÁCIÍ

SYNODÁLNA CESTA V BRATISLAVSKEJ EPARCHII S Y N T É Z A OBSAH 1. ÚVOD Cesty rozlišovaniaSynodálna skúsenosť 2. JADRO SYNTÉZY(Rozbor zhromaždených príspevkov) LiturgiaKatechumenátna formáciaFarnosť, farské spoločenstvo. Kňaz ako protagonista cirkevného životaFarská (alebo pastoračná) radaEparchiálna charita Základná otázky synody I. Spoločníci na ceste II. a III. Počúvanie a Vyjadrenie názoruPočúvanieVyjadrenie názoru IV. (Liturgické) slávenieSpoluúčasť (Participácia)Podnety V. Spoluzodpovednosť za misiu VI. Dialóg v Cirkvi a spoločnosti […]

Napísal 21. júla 2022

Zo života cirkvi

V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

Vatikán 8. augusta (TK KBS) V Ríme dnes zomrel slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov. S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v […]

Napísal 8. augusta 2022
Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Stručná história Slávenie tohto sviatku siaha do 4. stor. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod názvom „Pánovho premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor. nazýval „Sviatok Tábora“. Pôvodne sa […]

Napísal 6. augusta 2022
Prešovská archieparchia spustila svoj profil na Facebooku

Prešovská archieparchia spustila svoj profil na Facebooku

V týchto dňoch spustila gréckokatolícka Prešovská archieparchia svoj profil na sociálnej sieti Facebook (http://www.facebook.com/grkatpo). Práve aj pripravovaná návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku je radostným dôvodom k spustenie profilu na sociálnej sieti. Veriaci budú mať príležitosť dozvedieť sa aktuálne informácie k pripravovanej návšteve Svätého Otca Františka, ktorý v utorok 14. septembra navštívi aj sídlo gréckokatolíkov […]

Napísal 5. augusta 2022
Začína Uspenský pôst (Спасівка)

Začína Uspenský pôst (Спасівка)

1. augusta začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensu Uspenský pôst. Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. […]

Napísal 3. augusta 2022