Zo života Cirkvi

Napísal 25. júna 2018

Vladyku Milana Lacha intronizujú za eparchu Parmy 30. júna

Napísal 21. júna 2018

Záverečné komuniké z 21. stretnutia východných katolíckych biskupov Európy

Napísal 13. júna 2018

Východná katolícka cirkev v súčasnosti

Napísal 7. júna 2018

8. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 4. júna 2018

Vladyka Milan Lach vymenovaný za sídelného biskupa (eparchu) Parmy v USA

Napísal 30. mája 2018

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 25. mája 2018

Nedeľa všetkých svätých

Napísal 18. mája 2018

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 11. mája 2018

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 9. mája 2018

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 3. mája 2018

Pozvánka na Biblickú súťaž

Napísal 30. apríla 2018

Pozvánka na výstavu „Živá hlina“

Napísal 24. apríla 2018

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

Napísal 22. apríla 2018

NEDEĽA O PORAZENOM

Napísal 17. apríla 2018

Odpustová slávnosť slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Brne

Napísal 16. apríla 2018

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Napísal 11. apríla 2018

Pascha slovenských gréckokatolíkov v zahraničí

Napísal 10. apríla 2018

Nyíregyháza má svojho prvého eparchu: baziliána Ábela Sočku