Zo života Cirkvi

Napísal 11. júla 2019

Pozvánka na pešiu púť k relikivám bl. Dominika M. Trčku

Napísal 28. júna 2019

28. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 27. júna 2019

Oslavy zlatého výročia gréckokatolíkov v Parme a Pittsburghu

Napísal 24. júna 2019

Narodenie Predchodcu a Krstiteľa Jána

Napísal 19. júna 2019

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 17. júna 2019

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 14. júna 2019

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky

Napísal 13. júna 2019

V Bratislave prezentovali piaty diel edície Monumenta

Napísal 9. júna 2019

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 7. júna 2019

Vladyka Dimitrios Salachas 80 ročný

Napísal 4. júna 2019

Nová apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov v Kazachstane a Strednej Ázii

Napísal 3. júna 2019

V Rumunsku pápež blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov-mučeníkov

Napísal 2. júna 2019

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 28. mája 2019

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 27. mája 2019

Pozvánka na odpust a turistický deň na Šumiaci

Napísal 24. mája 2019

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 23. mája 2019

Pápež František navštívi na prelome mája a júna Rumunsko

Napísal 20. mája 2019

V Ruskom Keresture (v Srbsku) inaugurovali ruténsku gréckokatolícku eparchiu