Zo života eparchie

Napísal 7. augusta 2019

Spomienka na sv. Gorazda

Napísal 7. augusta 2019

Púť po stopách svätých Sedmopočetníkov

Napísal 5. augusta 2019

V Šaštíne prebiehal Letný eparchiálny tábor (LET-ka)

Napísal 22. júla 2019

Pozvánka na XXVII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

Napísal 20. júla 2019

Ukrajinské bohoslužby v Bratislave

Napísal 16. júla 2019

Začal sa deviaty ročník LET-ky

Napísal 15. júla 2019

Pozvánka do Šaštína osláviť sviatok bl. Pavla P. Gojdiča (17. júla)

Napísal 11. júla 2019

Sestry baziliánky začali v Ríme XI. generálnu kapitulu up date

Napísal 8. júla 2019

Odpustová slávnosť spojená s udelením zlatej medaily prof. Danielovi Škovierovi

Napísal 3. júla 2019

Pozvánka na Odpust do Trenčína

Napísal 28. júna 2019

Priamy TV prenos z katedrály na sviatok Petra a Pavla

Napísal 28. júna 2019

Cyril Vasiľ: Úcta k Božskému Srdcu vo východnej tradícii

Napísal 27. júna 2019

Sv. Peter a Pavol – patróni bratislavskej eparchie

Napísal 24. júna 2019

Zajtra končí prihlasovanie na eparchiálny tábor – LET 2019

Napísal 14. júna 2019

Turistický deň eparchie na Šumiaci

Napísal 9. júna 2019

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Napísal 3. júna 2019

Prvá sv. spoveď detí v Bratislave

Napísal 29. mája 2019

Petržalská farnosť si na odpuste pripomenula desiate výročie