Napísal 1. januára 2018

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2018

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou.

Január
1. január: 51. svetový deň pokoja
6. január: Svetový deň misijného diela detí
14. január: 104. svetový deň migrantov a utečencov
18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
28. január: 9. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku
28. január: 65. svetový deň malomocných

Február
2. február: 22. svetový deň zasväteného života
11. február: 26. svetový deň chorých

Marec
25. marec: 33. svetový deň mládeže (slávený v diecézach)
30. marec: Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem (zbierka pri „Božom hrobe“)

Apríl
22. apríl: 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Máj
13. máj: 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (zbierka)
15. máj: Deň rodiny (slávený v diecézach)
20. – 27. máj: Modlitby mladých za mladých

Jún
8. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov
24. júna: Svetový deň dobročinnosti pre Svätého Otca (zbierka)

September
1. september: Deň modlitieb za stvorenstvo

Október
21. október: 92. svetový deň misií – Misijná nedeľa (zbierka)

November
1. november: Deň všeobecného posväcovania
10. – 17. november: Týždeň Cirkvi pre mládež
18. november: 2. svetový deň chudobných
21. november: Svetový deň klauzúrnych mníchov a mníšok

December
9. december: Biblická nedeľa (Druhá adventná nedeľa)
16. december: Misijný deň detí (Tretia adventná nedeľa)

Spracoval: Stanislav Gábor