Napísal 27. februára 2017

Košická eparchia oslavuje štyri vzácne výročia

Košice, 26. február (TK KBS) V nedeľu 26. februára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal slávnostnej archijerejskej svätej liturgii, ktorá sa niesla v duchu vďačnosti za štyri významné medzníky, ktoré si Košická eparchia v roku 2017 pripomína.

V tomto roku uplynulo 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevským biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ktorý je priamym predchodcom Košickej eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan Chautur pripomína dvadsiate piate výročie svojej biskupskej chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje svoje životné jubileum – 60 rokov života.

Prvou časťou slávnosti bola vernisáž výtvarných diel o svätom Cyrilovi a Metodovi, ktorých stvárnili vo svojich prácach žiaci slovenských cirkevných škôl, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Košická eparchia, a žiaci gréckokatolíckych škôl z Maďarska.

Slávnostnej liturgie, ktorá bola vysielaná v živom prenose RTVS, sa zúčastnili mnohí metropoliti, arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zahraničia, ako aj významní predstavitelia spoločenského života. Hlavným kazateľom pri tejto príležitosti bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej kázni priblížil históriu a okolnosti vzniku Košického exarchátu, neskoršej Košickej eparchie a život vladyku Milana, vzdajúc vďaku Bohu za toto jeho dielo.

V závere slávnosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, odovzdal relikviu sv. Cyrila-Konštantína vladykovi Milanovi. Relikvia bola následne umiestnená do ikony, ktorá bude celým rokom 2017 putovať po jednotlivých farnostiach Košickej eparchie. Svoje gratulácie poslal aj svätý otec František, ktorého list sa pri tejto slávnosti prečítal.

Nasledovali slová apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu, ktoré z dôvodu neprítomnosti prečítal sekretár apoštolskej nunciarúty. Slávnosť zavŕšili gratulačné príhovory vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, i Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu.

Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú chirotóniu 29. februára 1992 a pôsobil ako pomocný biskup Prešovskej eparchie. Košický apoštolský exarchát zriadil pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates 21. februára 1997 vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za jeho exarchu bol menovaný vladyka Milan Chautur, ktorý bol následne uvedený do úradu 2. marca 1997.

Zdroj: TK KBS
Foto: Peter Hric

Kategória: Zo života Cirkvi