Home Východní svätci Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. (Svätý Teodóz z Antiochie. Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy)

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. (Svätý Teodóz z Antiochie. Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy)

by admin
0 comment

11. 1. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“.

Dnešný svätec sa narodil v roku 424 v kapadóckom meste Mogariassos.

V mladom veku odišiel do Palestíny, aby sa stal mníchom. Najprv žil v kláštore pri Dávidovej veži, potom v kláštoroch Kathisma a Metopa. Napokon sa stal pustovníkom. Nad jaskyňou, v ktorej žil, za krátky čas vznikol po ňom pomenovaný kláštor. Okrem toho vybudoval domovy pre starých, chorých, cudzincov a duševne chorých.

V roku 494 ho jeruzalemský patriarcha ustanovil za predstaveného cenobitických kláštorov v oblasti Jeruzalema. Teodóza spájali rovnaké názory so svätým Sávom z Mar Saba. Spoločne spravovali kláštory, obraňovali vieru proti monofyzitom a starali sa o sužovaný ľud. Preto v roku 518 spoločne  požiadali  listom o pomoc cisára Anastasia I.

Prepodobný Teodóz, vodca mníchov spoločného života zomrel 11. januára 529 v kláštore nad jaskyňou, v ktorej žil ako pustovník. Tam po jeho smrti  uložili aj jeho telesné pozostatky.

 

(Svätý Teodóz z Antiochie)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“.

O dnešnom svätcovi okrem gréckych mineí podáva správu vo svojom diele Philotheus, aj známy teológ biskup Teodoret z Kyrrhos (+457) ako aj krátka poznámka v hagiografickom diele Leimon byzantského spisovateľa Jána Moscha (+620).

Jednotlivé správy o Teodózovi z Antiochie sa zhodujú v tom, že bol rodeným Antiochijčanom. Spočiatku žil ako pustovník, neskôr ako mních kláštora Skopulos v Cilícii, kde sa stal predstaveným.

Keď Izaurčania vojenskými ťaženiami viackrát narušili kláštorné ticho, Teodóz so svojimi mníchmi opustil kláštor Skupulos. Spolu so svojimi mníchmi sa, okrem mnohých modlitieb a pokánia, tiež venoval poľnohospodárstvu a pleteniu košíkov.

Po kajúcnom a odriekavom živote pre Krista, zomrel v Antiochii v roku 412.

(Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „oživujúci“.

Mních a pustovník Vitalius žil na začiatku 7. storočia v meste Alexandria. Bol zrejme mníchom v kláštore Abba Serid v Gaze.

V meste pracoval na obrátení prostitútok. Často bol preto vystavený zlému zaobchádzaniu na následky čoho skonal. Zomrel v roku 609 alebo 620.

Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, VHL,
heiligenlexikon.de  spracoval o. Ján Sabol ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava