Napísal 13. januára 2022

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik (Svätý Jakub, nisibiský biskup. Svätý mučeník Peter z Anium)

13. 1. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermyl znamená „Podobný gréckemu bohovi poslov Hermovi“ a Stratonik „Vojenský“.

Obaja dnešní mučeníci vydali svedectvo mučeníckej smrti za Krista začiatkom štvrtého storočia za vlády cisára Licínia. Udialo sa to v antickom meste Singidunum rímskej provincie Moesia Superior, v súčasnosti je to hlavné mesto Srbska, Belehrad.

Podľa tradície bol Hermyl diakonom. Počas mučenia povzbudzoval Stratonika vo viere. Napokon oboch utopili v rieke Dunaj.

 

(Svätý Jakub, nisibiský biskup)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“.

Nisibiský biskup Jakub vynikal veľkou asketickou prísnosťou. Bol učiteľom známeho Efréma Sýrskeho.

Ako účastník na koncile v Nicei, vystúpil proti ariánom.

Svätý Jakub, nisibiský biskup zomrel v mieste svojho biskupského sídla v roku 338, v čase keď ho obsadili Peržania.

Jeho hrob v Nisibise sa považoval za ochranu mesta. Nie je pravdepodobné, že by Jakub žil ako pustovník v horách, keďže Efrém Sýrsky o tom nič neuvádza.

(Svätý mučeník Peter z mesta Anium)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „skala“.

Dnešný mučeník Peter pochádzal z mesta Anium. Bližšie bibliografické údaje o ňom chýbajú. Za Krista zomrel v meste Hierapolis v roku 309, alebo 310.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, OCA, heiligenlexikon.de spracoval o. Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci