Napísal 16. mája 2018

Odpust a Krištofova nedeľa v Bratislave-Petržalke

Už tradične v máji slávia gréckokatolícki veriaci v Bratislave-Petržalke odpustovú slávnosť na sviatok patróna farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa. Slávnosť je tiež spojená s posviackou motorových vozidiel, a to pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna misií a vodičov. Spomienka na sv. Krištofa – patróna vodičov sa totiž v našom gréckokatolíckom kalendári slávi 9. mája, zatiaľ čo sviatok bl. Vasiľa  Hopka sa slávi 11. mája.

Slávnostnú svätú liturgiu v nedeľu 13. mája v Kostole Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke spolu s otcom generálnym vikárom Vladimírom Skybom slávil aj o. Ján Burda SJ, ďalej miestny rímskokatolícky farár dp. Andrej Šottník a o. protopresbyter Ľubomír Matejovič, miestny gréckokatolícky farár.

Generálny vikár vo svojej homílii poukázal na statočnosť a svätosť patróna farnosti, blahoslaveného hieromučeníka vladyku Vasiľa, ktorý bol verný Kristovi i Cirkvi za každých okolností. Kazateľ tiež poukázal na misijný rozmer Cirkvi. Nezabudol ani na matky, ktoré mali v túto nedeľu svoj sviatok. Vyzdvihol potrebu žiť v jednote, ale hlavne žiť jednotu s Kristom, ako podmienku pre šírenie Kristovho svedectva.

Po sv. liturgii slávenej v Kostole Svätej rodiny zaznel radostný spev pápežskej hymny V sedmobrežnom kruhu Ríma a spev Mnoho rokov, po ktorých nasledovalo myrovanie. To bolo aj tento rok obohatené o darček pre každého zúčastneného v podobe aromatickej visačky do auta s obrázkom sv. Krištofa, ktorý venovala organizácia MIVA Slovensko, n.f.

Sv. Krištof je patrónom organizácie MIVA Slovensko, n. f., ktorá pomáha misionárom pri evanjelizácii zabezpečovaním ich mobility – tým, že zbiera finančné prostriedky na kúpu motorových vozidiel pre misie. Národným predsedom tejto medzinárodnej organizácie je miestny gréckokatolícky duchovný, o. protopresbyter Ľubomír Matejovič.

MIVA Slovensko, n.f. vlani pomohla pátrovi Vlastimilovi Chovancovi sumou 15.000 EUR na kúpu terénneho auta. Páter Vlastimil Chovanec pochádza z Abrahámoviec a v súčasnosti pôsobí v rogacionistickom Centre sv. Antona v stredoafrickej Rwande. Centrum sa nachádza v meste Nyanca. Je to mesto, kde kedysi sídlili rwandskí králi. Počas genocídy sa tu skrývalo vyše 800 ľudí. Napriek tomu, že útočníci útočili aj na kostoly, cirkevné centrum ušetrili. Bolo postavené talianskymi rogacionistami v 80. a 90. rokoch 20. storočia. V centre sa venujú výchove sirôt, opusteným deťom i deťom ulice, ale aj pomoci chudobným. Žiaľ, druhú časť sumy potrebnej na kúpu auta, ktorú mal sľúbenú od iného darcu, nedostal. Preto sa MIVA Slovensko, n.f. rozhodla, že mu v tom pomôže tento rok.

Tak, ako to býva zvykom, po sv. liturgii nasledovalo požehnanie áut, ktoré mohli veriaci pristaviť pred kostolom. Obrad posviacky vykonal generálny vikár o. Skyba, ktorý posvätil nielen autá, ale aj bicykle.

Záverečnú časť slávnosti tvorilo stretnutie pri bohato prestretých stoloch, kde veriaci strávili spolu s duchovnými otcami radostný čas pri agapé.

  1. Ľubomír Matejovič

 

Kategória: Zo života eparchie