Home Zo života eparchie Odpustová slávnosť v katedrále

Odpustová slávnosť v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu 16. septembra 2018 sa v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža konala eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku i patrocínia miestnej farnosti, pôsobiacej pri katedrále.

Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku. Po nej nasledovala archijerejská liturgia v slovenskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi a diakon Jozef Durkot. Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením dirigenta Martina Škovieru. Počas slávnosti bola vystavená k verejnej úcte ikona s pravými ostatkami Svätého kríža Pánovho.

Slávnostným kazateľom parmský eparcha z USA, vladyka Milan Lach SJ.  Vo svojej homílii upriamil pozornosť veriacich na Kristov kríž a na liturgické zvolanie „Tvojmu krížu klaniame sa vládca a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme“. Ako zdôraznil, často v našej mentalite zostávame len pri tej prvej časti tohto zvolania a nevidíme za krížom Kristovo vzkriesenie.

Slávnosť bola obohatená aj o prítomnosťou členov Rytierskeho a špitálneho rádu sv. Lazára z Jeruzalema  a obradom vstupu dvoch kandidátov do tohto rádu, ktorého korene siahajú do 11. a 12. storočia. Rád sa v súčasnosti venuje hlavne charitatívnej činnosti. Na záver slávnosti predstavitelia slovenskej provincie udelili vladykovi Petrovi vyznamenanie – zelený kríž pri príležitosti 10. výročia eparchie  a biskupskej služby.

Na záver odpustovej slávnosti sa ako zvyčajne konalo myrovanie. Prítomní následne mali možnosť prežiť slávnostné chvíle aj v bratskom spoločenstve pri agapé na dvore Eparchiálneho úradu.

Stanislav Gábor

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava