Pozvánky

Program vladyku

Vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa, apoštolského administrátora sede vacante prešovskej archieparchie k vymenovaniu vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho sídelného biskupa Eparchie Parma pre Ruténov (USA), za pomocného biskupa …

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava