Napísal 16. mája 2017

Pozvánka na ôsmu metropolitnú púť do Krakova

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku pozýva na tradičnú, v poradí už 8. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa uskutoční v sobotu 20. mája 2017. Zúčastnia sa na nej – podobne ako minulý rok – aj gréckokatolícki veriaci z Poľska.

Program púte:
09:00 Otvorenie púte a privítanie pútnikov
09:15 Akatist požehnania rodín
10:00 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

Hlavný slúžiaci: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
Slávnostný kazateľ: vladyka Eugen Popovič, przemyšlsko-varšavský arcibiskup a metropolita
Spev: Zbor sv. Romana Sladkopevca

12:00 Prestávka na obed (možnosť navštíviť Centrum Jána Pavla II.)

14:25 Katechéza k Božiemu milosrdenstvu v Sanktuáriu
14:50 Príprava na Hodinu Božieho milosrdenstva
15:00 Hodina Božieho milosrdenstva
Záverečné slovo, požehnanie pútnikov na cestu domov a požehnanie devocionálií

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie