Napísal 21. júla 2017

Dnes večer -priamy prenos liturgie z Parmy

Dnes, v piatok, 21. júla sa o 20:00 h. stredoeurópskeho letného času (o 14:00 atlantického letného času) sa v Katedrále sv. Jána  Krstiteľa v meste Parma (Ohio) v USA bude sláviť archijerejská svätá liturgia na uvítanie  a začiatku úradu nového apoštolského administrátora eparchie Parma vladyku Milana Lacha, titulárneho biskupa ostracinekého.

Ako informovala riaditeľka Komunikačného odboru parmskej eparchie, Claudine G. Kirschner, liturgia bude vysielaná aj v priamom prenose na facebookovom profile parmskej eparchie:  https://www.facebook.com/EparchyParma/

Na slávnosti, na ktorej sa zúčastní aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák v sprievode protosynkela o. mitráta Vladimíra Skybu, sa očakáva účasť viacerých gréckokatolíckych biskupov, mnohých kňazov a veriacich.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie