Napísal 4. júla 2018

Redemptoristi pozývajú na pešiu púť

Otcovia redemptoristi z Michaloviec pozývaju na pešiu púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku. Trasa púte smeruje z Nižného Hrabovca do Michaloviec.
Viac informácií o púti možno získať na fb v skupine  https://www.facebook.com/groups/priateliaDMTrckuCSsR/ alebo na www.dmt.sk
Informoval: o. Atanáz CSsR