Napísal 7. novembra 2018

Sv. Liturgia v drevenom kostolíku v Blansku

Posledná októbrová sobota bola ďalším požehnaním pre veriacich Gréckokatolíckej farnosti u sv. Márie Magdalény v Brne, ktorá patrí do Apoštolského exarchátu v Českej republike. V sobotu 27. októbra sa konala sv. liturgia v drevenom kostolíku
sv. mučenice Paraskevy Rímskej v Blansku ku cti sv. mučenice Paraskevy z Ikónia. Na liturgickom slávení sa zúčastnilo niekoľko veriacich z farnosti, rímskokatolícky farár o. Miroslav Slavíček a miestny husitský farár Martin Kopecký. V tento deň sa čítalo evanjelium o žene cudzoložnici, ktorej sa dostalo odpustenie.

O. Ján Bilý v homílii vyzdvihol na príklade života ženy z evanjelia a sv. Paraskevy to, že obe nebrali ohľad na to, čo si myslia o nich tí druhý. Žena z evanjelia i napriek svojej hriešnosti činí pokánie a ide poprosiť o odpustenie. Sv. Paraskeva sa zasa mohla stať manželkou kráľa, ale ona zostáva verná jedinému pravému Kráľovi, svojmu Ženíchovi Ježišovi Kristovi, za ktorého podstupuje mučenícku smrť.
Sv. Paraskeva nebrala ohľad na to, že sa jej vysmievajú za to, že jej pravým Kráľom je Ježíš.
Po sv. liturgii sa konala krátka beseda a potom sme sa odobrali k spoločnému obedu.

Drevený kostolík v Blansku bol postavený v roku 1640 v Nižnom Selišti neďaleko Chustu na Podkarpatskej Rusi. Z dôvodu stavby novej cerkvi bol tento kostolík odkúpený a prevezený Do Blanska. V súčasnosti tento kostolík spravuje Československá cirkev husitská.

Z rozprávania veriacich z Blanska a z Brna sme sa dozvedeli, že prvé sv. liturgie začal slúžiť v tomto kostolíku rímskokatolícky kňaz birituál o. František Kozár, ktorého si Pán povolal na večnosť v roku 2013. Tento kňaz miloval Krista, miloval Cirkev, miloval latinskú aj byzantská liturgiu; bol vskutku pokračovateľom cyrilo-metodskej tradície na Morave. Pri Sv. liturgii sme ďakovali Pánu Bohu za život o. Františka Kozára i za tých, ktorí postavil tento kostolík, ako aj za tých, ktorí sa podieľali na jeho znovuobnovení.


o. Ján Bilý, Brno

Kategória: Zo života Cirkvi