Home Východní svätci Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Makarios Atoský.)

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Makarios Atoský.)

by admin
0 comment

Baptism6. 1. Sviatok Bohozjavenia Pána nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Bohozjavenia Pána.

Augustín vo 4. storočí napísal, že sviatok Bohozjavenia pochádza z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník,  pre cirkev v Egypte dosvedčuje, že tento východný sviatok má dvojitý obsah: Pánov krst a jeho telesné narodenie.

Cyperský metropolita Epifanios Salamis (ca. 310–320 – 403) menuje pre dnešný sviatok motívy Narodenia, Príchodu troch mudrcov,   ako  aj svadby v Káne Galilejskej.

Pútnička Aetheria zasa pre Jeruzalemskú cirkev uvádza Narodenie Pána ako jediný obsah Bohozjavenia. Takisto opisujú dnešný sviatok aj Efrém Sýrsky a do roku 386, aj Ján Zlatoústy.

Keď sa už koncom 4. storočia rímsky sviatok Narodenia Pána, slávený 25. decembra, rozšíril z Antiochie na celý východ, došlo k rozdeleniu motívov pôvodnej oslavy. Oslava Narodenia Pána a príchodu Troch mudrcov sa začala sláviť 25. decembra,  kým Oslava Ježišovho krstu ostala 6. januára.

Často spomínaná hypotéza vidí pôvod dnešného sviatku Bohozjavenia  v  transformácii pohanského sviatku z Alexandrie,  ktorý sa slávil v noci z 5. na 6. januára. Tento pohanský sviatok si pripomínal stelesnenie termínu času a večnosti,  božstva Aiona, z panny Kore.

Takisto pohanský sviatok Dionýzovho zázraku zo 6. januára,  pri ktorom sa voda premenila na víno, viedol v kresťanstve k spomienke na Zázrak v Káne Galilejskej a Pánovho krstu,  najmä v oblasti Cypru.

Posvätenie vody v predvečer sviatku počas vigílie tvorí vo východných cirkvách pevnú súčasť liturgie Bohozjavenia.  Svoj pôvod má v oslave Ježišovho krstu.

 

(Náš prepodobný otec Makarios Atoský)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „blažený“.

Makarios Atoský sa narodil v Solúne, v čase vlády byzantského cisára Manuela II. Palaiologa (1391-1425). Ako mladík odišiel na vrch Atos do známeho kláštora Vatopedi.

Neskôr šiel do Konštantínopolu a stal sa igumenom-predstaveným kláštora Pantokrator (Krista všemohúceho). Bol aj cisárovým kaplánom.

Prepodobný Makarios Egyptský zomrel v Chalke, v roku 1431 počas epidémie.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, OCA  spracoval o. Ján Sabol ml.

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava