Napísal 10. apríla 2014

Úmrtie: Vo veku 90 rokov zomrel emeritný gréckokatolícky biskup Ján Hirka

Jan_HirkaPrešov 10. apríla (TK KBS) Vo veku 90 rokov zomrel dnes prešovský emeritný gréckokatolícky biskup Ján Hirka.

Správa bude aktualizovaná.

Vičnaja pamjať.
—————————————————————–

ŽIVOTOPIS emeritného gréckokatolíckeho biskupa Jána Hirku

Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach.

Študoval na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove, neskôr na Teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Kňazská vysviacka: 31. júna 1949 (biskup Vasiľ Hopko)

1949-1950 kaplán Ľutina
1950 po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi je mimo pastorácie, pracuje ako stavebný robotník v Trenčíne.
1952 zatknutý a odsúdený na tri roky väzenia. Po amnestii pracoval ako robotník v Brezne.
1955 opäť zatknutý, Najvyšším súdom v Prahe odsúdený na dva a pol roka väzenia a nútené práce v uhoľných baniach v Rtyni a Podkrkonoší
1958 po prepustení na slobodu znovu pracuje ako robotník v Brezne
1968 správca farnosti, dekan Prešov
1968 obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, menovaný Pavlom VI. za administrátora diecézy, štátny súhlas na vykonávanie tejto funkcie dostal až v roku 1969.
1978 menovaný za pápežského preláta
1989 21. decembra menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 17. februára 1990 (Jozef kardinál Tomko)

11. 12. 2002 – emeritný biskup

Životopis. V Prešove dnes, vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby. Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
Mons. Dr. h. c. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach v okrese Prešov. Za kňaza bol vysvätený blahoslaveným Vasiľom Hopkom 31. júla 1949 v Prešove. V rokoch 1950 až 1968, kedy bola totalitným režimom Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Preto bol prenasledovaný a väznený. Od 20. decembra 1968 bol počas celého ťažkého obdobia totalitného režimu ordinárom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra 1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.
Počas svojho dlhoročného pôsobenia vo vedení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a potom na Slovensku sa zaslúžil o jej rozvoj. Okrem iného má zásluhu na majetkovom vyrovnaní Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi, 2. júla 1995 privítal v Prešove pápeža Jána Pavla II.. Počas pôsobenia Mons. Jána Hirku bol blahorečený jeho predchodca prešovský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič OSBM a prebehla aj podstatná časť beatifikačného procesu svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka. Zaslúžil sa o zriadenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty a gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, čím zabezpečil možnosť študovať oveľa väčšiemu počtu bohoslovcov, než tomu bolo počas totality v Bratislave. Tak postupne do farností prichádzali kňazi. Pod jeho vedením sa Gréckokatolícka cirkev stala životaschopnou v nových demokratických podmienkach jej existencie.
Správa bude priebežne aktualizovaná.

Zdroj: KBS / www.kbs.sk /Prešovské arcibiskupstvo

Kategória: Zo života Cirkvi