Home Východní svätci Svätý Atanáz Veľký. Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul (Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal)

Svätý Atanáz Veľký. Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul (Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal)

by admin
0 comment
2.5. Svätý Atanáz Veľký
Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul
V deň keď si Gréckokatolícka cirkev s Rímskokatolíckou pripomínajú svätého Atanáza Veľkého, pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na svätých mučeníkov Hespera, jeho manželku Zoe a synov Kyriaka a Teodula.

Podľa  životopisnej legendy zomreli dnešní svätci mučeníckou smrťou za cisára Hadriána (117-138) na začiatku 2. storočia v meste Attaleia v Pamfýlii, v súčasnosti turecké mesto Antalya.

Cisár Justinián I. (527-565) dal v šiestom storočí v Konštantínopole vybudovať chrám zasvätený svätej Zoe.

(Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal)Meno Boris má bulharský pôvod a znamená „bojovník“.

Prvé kresťanské knieža Bulharov, (853-889) Boris, prijalo  krst od Byzantíncov v roku 864, alebo 865. Jeho krstný otec, byzantský cisár Michal III. mu dal krstné meno Michal.

Zámerom Borisa bolo pokresťančiť Bulharov tak, aby si zachovali politickú samostatnosť. Chcel, aby v Bulharsku zriadili patriarchát. S touto prosbou  sa obrátil na Konštantínopol, Rím a na Frankov.

Pápež Mikuláš I. k Borisovi vyslal v roku 866 Formoza, ktorý sa neskôr stal pápežom. Z tohoto obdobia pochádza Formozov spis Responsa ad Bulgarorum consulta, v ktorom rieši mnoho praktických otázok.

Keďže z Ríma patriarchát ihneď nezriadili, Boris sa v roku 870 napokon obrátil na Byzanciu. Po roku 885 bulharský panovník tiež prijal žiakov svätých Cyrila a Metoda, medzi nimi Goradza, Klementa, Nauma, Sávu a Angelára, ktorých z Veľkej Moravy vyhnali. Tí mu pomohli v Bulharsku udomácniť slovanskú kultúru a liturgiu.

V roku 889 Boris zanechal svetskú moc, vstúpil do kláštora a bol až do smrti mníchom. Zomrel o 8 rokov neskôr   7. mája 907.

V Bulharsku si Borisa ctia ako národného svätca.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava