Sviatky a pôsty

  by admin

  Marec 2023

  Obdobie Veľkého pôstu, t.j. Štyridsiatnice

  4. 3. Druhá zádušná sobota

  5. 3. Druhá pôstna nedeľa (sv. Gregora Palamu), 6. hlas

  11. 3. Tretia zádušná sobota

  12. 3. Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná, 7. hlas

  18 .3. Štvrtá zádušná sobota

  19. 3. Štvrtá pôstna nedeľa (sv. Jána Klimaka), 8. hlas

  23. 3. Deň Kánona sv. Andreja Krétskeho

  25. 3.Akatistová sobota. Zvestovanie presv. Bohorodičkeveľký a prikázaný sviatok

  26. 3. Piata pôstna nedeľa (sv. Márie Egyptskej), 1. hlas

  Apríl 2023

  1. 4. Lazárova sobota

  2. 4. Kvetná (Palmová) nedeľa – Vstup do Jeruzalema

  6. 4. Veľký štvrtok

  7. 4. Veľký piatokprikázaný sviatok

  8. 4. Veľká sobota

  9. 4. PASCHA – Sviatok Kristovho vzkriesenia (Veľká noc), 1. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava