sviatky

Napísal 8. marca 2018

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

Napísal 25. februára 2018

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

Napísal 22. februára 2018

Druhý pôstny týždeň

Napísal 11. februára 2018

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Napísal 9. februára 2018

Štyridsiatnica – Veľký pôst

Napísal 1. februára 2018

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Napísal 19. januára 2018

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Napísal 15. januára 2018

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia (21. januára)

Napísal 5. januára 2018

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Napísal 31. decembra 2017

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Napísal 31. decembra 2017

Narodenie Pána vo východnej liturgii

Napísal 24. decembra 2017

VIANOCE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Napísal 6. decembra 2017

8. (9.) december – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Napísal 1. decembra 2017

6. decembra – Svätého Mikuláša Divotvorcu

Napísal 20. novembra 2017

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

Napísal 15. novembra 2017

Filipovka

Napísal 13. novembra 2017

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Napísal 29. septembra 2017

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky