Napísal 23. januára 2018

Pápež František navštívi ukrajinský Sobor sv. Sofie v Ríme

V nedeľu 28. januára 2018 Svätý Otec František navštívi pro-katedrálny Sobor sv. Sofie v Ríme a stretne sa s ukrajinskými migrantami žijúcimi v Taliansku. Návšteva rímskeho pápeža sa koná na pozvanie vrchného kyjevsko-ľvovského arcibiskupa Svjatoslava (Ševčuka) otca a hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC).

O 16:00 hodine zavíta pápež do Soboru sv. Sofie, kde ho privíta arcibiskup Svjatoslav (Ševčuk). V chráme veriaci pozdravia Svätého Otca ukrajinskou koledou, a následne sa prihovorí Hlava UGKC. Aj Svätý Otec prednesie svoj príhovor adresovaný zhromaždenému ukrajinskému spoločenstvu a odoberie sa do krypty sobotu. Tam sa biskup Ríma pomodlí pri hrobe biskupa Štefana Čmiľa, svojho vychovávateľa v základnej škole v Buenos Aires (Argentína). Na záver svojej návštevy pápež pozdraví prítomných na nádvorí Soboru sv. Sofie.

„Návšteva Svätého Otca v Sobore sv. Sofie má hlboký historický význam: počas niekoľkých desaťročí bol totiž tento chrám hlavným katedrálnym chrámom našej Cirkvi a stal sa symbolom jej obnovy. Stretnutie pápeža s ukrajinským migrantami je znakom jeho pastierskej starostlivosti a prejavom solidarity s ukrajinským národom, ktorý už niekoľko rokov trpí kvôli vojne v Donbase – uviedol arcibiskup Svjatoslav.

Dodajme, že Sobor sv. Sofie v Ríme bol postavený z iniciatívy patriarchu Josifa Slipého v r. 1969 a v roku 1985 mu pápež Ján Pavol II. udelil titul kardinálskeho chrámu. V krypte chrámu sa nachádza aj hrob biskupa Štefana Čmiľa SDB, jedného z najbližších spolupracovníkov patriarchu Josifa kardinála Slipého; saleziánsky kňaz o. Čmiľ bol tiež blízky pápežovi Františkovi.

V r. 1948 prišiel o. Štefan Čmiľ do Argentíny, ako prvý ukrajinský salezián východného obradu. Medzi žiakmi školy, v ktorej pôsobil, bol aj malý chlapec Jorge Mario Bergoglio (pápež František). Svätý Otec už neraz poukázal na osobitnú úlohu o. Štefana Čmiľa SDB, ktorú zohral v jeho výchove a spomínal na to, že práve tento ukrajinský kňaz ho učil modliť sa „inú liturgiu“, veľa mu hovoril o Ukrajine a o prenasledovaní UGKC v Sovietskom zväze. Od tých čias si pápež pamätá kresťanské pozdravy v ukrajinčine a ukrajinských pútnikov pozdravuje v ich rodnej reči.

Sobor sv. Sofie je pre ukrajinských migrantov dôležitým duchovným a kultúrnym centrom. Ukrajinci sú v Taliansku podľa počtu piatym najväčším etnikom. V celom Taliansku je zriadených celkovo 145 gréckokatolíckych kaplánskych stredísk, v ktorých pastoračne pôsobí 62 kňazov.

Zdroj: Sekretariát Hlavy UGKC v Ríme