Napísal 18. decembra 2017

Slovenská gréckokatolícka misia v Rakúsku otvorená

V piatok 8. decembra 2017 na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou začala svoje pôsobenie v Rakúsku Slovenská gréckokatolícka misia. Táto misia má svoje zázemie na Medzinárodnom teologickom inštitúte v obci Trumau (Dolné Rakúsko/Niedeösterreich), kde študuje a pôsobí viacero slovenských gréckokatolíckych duchovných. V spomínaný mariánsky sviatok, ktorý je zároveň v Rakúsku dňom pracovného pokoja, sa v Trumau zišlo viac ako 20 slovenských veriacich, medzi ktorými boli rodiny dlhodobo žijúce v Rakúsku, ale tiež mladé rodiny, pracujúci a študenti.

Otvorenie slovenskej misie pre gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku začalo slávením sv. liturgie o 11:00 h. v Chráme Povýšenia Sv. Kríža na zámku v Trumau (Dolné Rakúsko), ktorej hlavným slúžiteľom bol protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, diakonizoval Alexander Duľa. V úvode všetkých privítal duchovný správca Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau, o. Juraj Terek a uviedol, že slovenských veriacich zhromaždila na sviatok svojho nepoškvrneného počatia Panna Mária, ktorá je patrónkou Slovenska.

Vo svojej homílii o. Vladimír Skyba poukázal na presvätú Bohoriodičku ako na novú Evu. Prvá Eva v raji počúvala hlas hada, ktorý jej nevyjavil svoj zámer otvorene, ale začal ju vovádzať do klamlivého dialógu. Nová Eva – Mária načúvala slovám anjela a Božie Slovo sa stalo skutočnosťou v živote Márie v osobe Ježiša Krista. Mária, nová Eva, rozšliapala hlavu diablovi tým, že prijala do svojho života Krista, ktorý nás vykupuje z našej smrti.

Po svätej liturgii pokračovalo stretnutie v priestoroch zámku pri slávnostnom agapé, počas ktorého o. Juraj Terek veriacim predstavil perspektívu ďalších slávení liturgií. Sv. liturgie sa plánujú sláviť 2-krát do mesiaca, a to raz v Chráme Povýšenia Sv. Kríža v zámku v Trumau a raz vo Viedni v Chráme Sv. Barbary.

Bližšie informácie môžu veriaci získať na slovenskom telefónnom čísle: +421 903 982 458, alebo rakúskom tel. čísle +43 664 458 6625 alebo na e-mailovej adrese: grkat.misia.at@gmail.com, prípadne cez fb.me/greckokatolici.at alebo na webovej stránke http://greckokatolici-at.webnode.sk

Informoval Alexander Duľa, diakon

Kategória: Zo života Cirkvi