Author Archive: admin

rss zdroj

Napísal 11. mája 2017

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Napísal 10. mája 2017

Svätý apoštol Šimon Horlivec (Svätý Simeon, vladimírsky a suzdaľský biskup)

Napísal 9. mája 2017

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor

Napísal 8. mája 2017

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký

Napísal 7. mája 2017

Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

Napísal 6. mája 2017

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Napísal 5. mája 2017

Svätá a slávna mučenica Irena (Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera)

Napísal 4. mája 2017

Svätá mučenica Pelágia (Svätý hieromučeník Erazmus, formijský biskup.)

Napísal 3. mája 2017

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Napísal 2. mája 2017

Svätý Atanáz Veľký. Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul (Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal)

Napísal 1. mája 2017

Svätý prorok Jeremiáš (Svätá Tamara, gruzínska kráľovná)

Napísal 30. apríla 2017

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa (Svätý Donátus, euroejský biskup)

Napísal 29. apríla 2017

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca

Napísal 28. apríla 2017

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.

Napísal 27. apríla 2017

Svätý hieromučeník Šimon, Pánov príbuzný

Napísal 26. apríla 2017

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup (Svätá a spravodlivá mučenica Glafýra, panna)

Napísal 25. apríla 2017

Svätý apoštol a evanjelista Marek. Svätý Ananiáš, alexandrijský biskup

Napísal 24. apríla 2017

Svätá Alžbeta Divotvorkyňa z Konštantínopolu