Napísal 4. júna 2018

Vladyka Milan Lach vymenovaný za sídelného biskupa (eparchu) Parmy v USA

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ za eparchu Ruténskej (gréckokatolíckej) eparchie Parma v USA. Stáva sa tak v poradí piatym eparchom v dejinách Parmskej eparchie. Parmskú eparchiu v štáte Ohio 44-ročný slovenský jezuita doteraz spravoval ako apoštolský administrátor sede vacante. Menovanie zverejnilo v sobotu 1. júna 2018 na poludnie Tlačové stredisko Svätej stolice. Za zmienku stojí skutočnosť, že presne pred piatimi rokmi, 1. júna 2013 bol Milan Lach v Ľutine rukopoložený na biskupa.

Milan Lach sa narodil  18. novembra 1973 v Kežmarku. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave a v roku 2001 prijal v Košiciach kňazskú vysviacku. V roku 2009 obhájil doktorát z východných cirkevných vied na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Dňa 19. apríla 2013 ho Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie s titulárnym sídlom Ostracine. V období 2016 – 2017 bol biskup Milan Lach vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvi pre východné semináre a kolégiá v Ríme.

Pred rokom, 24. júna 2017 ho pápež František menoval za apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej eparchie Parma v USA, pričom zostal titulárnym biskupom ostracinským. Aktuálnym menovaním sa vladyka Milan Lach SJ stal sídelným biskupom parmským a nie je viac titulárnym biskupom.

Parmská eparchia (The Eparchy of Parma for the Ruthenians) bola ustanovená 21. februára 1969. V súčasnosti zahŕňa stredo-východ USA, konkrétne štáty: Ohio (okrem východných hraničných okresov), ďalej Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Missouri, Iowa, Kansas, Nebraska, North Dakota and South Dakota.

Zdroj: Rádio Vatikán / upravené
Foto: Uvedenie do úradu za apošt. adminsitrátora, 31. 7. 2017

Kategória: Zo života Cirkvi