Zo života Cirkvi

Napísal 4. júna 2017

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 1. júna 2017

Ukrajinský kardinál Ľubomyr Huzar zosnul v Pánu

Napísal 31. mája 2017

Pozvánka na odpustovú slávnosť v prešovskom seminári

Napísal 26. mája 2017

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 22. mája 2017

Úmrtie: Zomrel otec Jozef Mašlej

Napísal 19. mája 2017

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 16. mája 2017

Pozvánka na ôsmu metropolitnú púť do Krakova

Napísal 15. mája 2017

Vladyka Peter v Užhorode

Napísal 12. mája 2017

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 11. mája 2017

11. máj – spomienka na bl. Vasiľa Hopka

Napísal 9. mája 2017

Sestry služobnice si pripomenuli dve vzácne výročia

Napísal 9. mája 2017

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

Napísal 5. mája 2017

NEDEĽA O PORAZENOM

Napísal 2. mája 2017

Posviacka nového sídla hajdudorožskej metropolie v Debrecíne

Napísal 28. apríla 2017

ÚPN ocenil kňaza Mirona Petrašoviča in memoriam

Napísal 27. apríla 2017

Vladyka Borys Gudziak navštívil našu katedrálu

Napísal 26. apríla 2017

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Napísal 21. apríla 2017

Tomášova nedeľa