Zo života Cirkvi

Napísal 7. augusta 2017

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 20. júla 2017

Spomienková slávnosť v Ilave

Napísal 18. júla 2017

Dejiny eparchie Parma

Napísal 17. júla 2017

Dnes si pripomíname sviatok bl. Pavla Gojdiča

Napísal 16. júla 2017

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2017

Napísal 10. júla 2017

Sestry služobnice začínajú v Ríme 13. generálnu kapitulu

Napísal 7. júla 2017

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Napísal 4. júla 2017

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu v Nitre

Napísal 30. júna 2017

Vladyka Peter sa stretol s Mirnou Nazzour

Napísal 26. júna 2017

Pozvánka na eparchiálny odpust Petra Pavla

Napísal 24. júna 2017

Vladyka Milan Lach vymenovaný za administrátora parmskej eparchie v USA

Napísal 23. júna 2017

Cyril Vasiľ: Úcta k Božskému Srdcu vo východnej tradícii

Napísal 23. júna 2017

23. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 19. júna 2017

Vladyka Peter predniesol homíliu na slávnosti Božieho Tela

Napísal 14. júna 2017

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 30. výročie kňazskej a 8. výročie biskupskej vysviacky

Napísal 12. júna 2017

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 8. júna 2017

Nedeľa všetkých svätých

Napísal 5. júna 2017

Týždeň modlitieb mladých za mladých