Zo života Cirkvi

Napísal 2. februára 2017

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Napísal 30. januára 2017

30. január – Sviatok Troch svätiteľov

Napísal 16. januára 2017

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Napísal 7. januára 2017

Reč sv. Gregora Naziánzskeho na sviatok Osvietenia

Napísal 2. januára 2017

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Napísal 30. decembra 2016

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Napísal 30. decembra 2016

Narodenie Pána vo východnej liturgii

Napísal 24. decembra 2016

VIANOCE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Napísal 24. decembra 2016

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Napísal 19. decembra 2016

Vladyka zapálil 4. adventnú sviecu na Hviezdoslavovom námestí

Napísal 16. decembra 2016

Na mnohaja ľita, papa Francesco

Napísal 15. decembra 2016

Pozvánka na zimný eparchiálny tábor (ZET-ku)

Napísal 12. decembra 2016

Rady KBS sa zamýšľali, ako lepšie pomáhať chudobným

Napísal 7. decembra 2016

8. (9.) december – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Napísal 7. decembra 2016

Sestry baziliánky ukončili kapitulu a zvolili si nové vedenie

Napísal 5. decembra 2016

6. decembra – Svätého Mikuláša Divotvorcu

Napísal 2. decembra 2016

V Sečovciach prebieha kapitula baziliánok Viceprovincie svätého Cyrila a Metoda

Napísal 23. novembra 2016

Kantorský kurz Košickej eparchie