Zo života Cirkvi

Napísal 18. septembra 2017

Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Napísal 13. septembra 2017

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

Napísal 7. septembra 2017

8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

Napísal 6. septembra 2017

Gianna Beretta Molla, Chiara Corbella Petrillo, Mária Sabolová…

Napísal 5. septembra 2017

Prijímanie Eucharistie u detí

Napísal 30. augusta 2017

1. september – začiatok cirkevného roka (Начало индикта)

Napísal 18. augusta 2017

Klokočovské odpusty v kanadskom Hamiltone

Napísal 11. augusta 2017

Slovenského biskupa uvítali v americkej eparchii Parma, kde chce budovať jednotu

Napísal 7. augusta 2017

Kapitula v Ríme zvolila novú generálnu predstavenú sestier služobníc

Napísal 7. augusta 2017

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 20. júla 2017

Spomienková slávnosť v Ilave

Napísal 18. júla 2017

Dejiny eparchie Parma

Napísal 17. júla 2017

Dnes si pripomíname sviatok bl. Pavla Gojdiča

Napísal 16. júla 2017

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2017

Napísal 10. júla 2017

Sestry služobnice začínajú v Ríme 13. generálnu kapitulu

Napísal 7. júla 2017

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Napísal 4. júla 2017

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu v Nitre

Napísal 30. júna 2017

Vladyka Peter sa stretol s Mirnou Nazzour