Zo života Cirkvi

Napísal 19. júna 2017

Pozvánka na púť do Fatimy a do Lúrd

Napísal 19. júna 2017

Vladyka Peter predniesol homíliu na slávnosti Božieho Tela

Napísal 19. júna 2017

23. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 14. júna 2017

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 30. výročie kňazskej a 8. výročie biskupskej vysviacky

Napísal 12. júna 2017

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 8. júna 2017

Nedeľa všetkých svätých

Napísal 5. júna 2017

Týždeň modlitieb mladých za mladých

Napísal 4. júna 2017

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 1. júna 2017

Ukrajinský kardinál Ľubomyr Huzar zosnul v Pánu

Napísal 31. mája 2017

Pozvánka na odpustovú slávnosť v prešovskom seminári

Napísal 26. mája 2017

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 22. mája 2017

Úmrtie: Zomrel otec Jozef Mašlej

Napísal 19. mája 2017

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 16. mája 2017

Pozvánka na ôsmu metropolitnú púť do Krakova

Napísal 15. mája 2017

Vladyka Peter v Užhorode

Napísal 12. mája 2017

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 11. mája 2017

11. máj – spomienka na bl. Vasiľa Hopka

Napísal 9. mája 2017

Sestry služobnice si pripomenuli dve vzácne výročia