zo života eparchie

Vladyka Peter si pripomenie desiate výročie biskupskej vysviacky

Vladyka Peter si pripomenie desiate výročie biskupskej vysviacky

V piatok 16. februára 2018 si bratislavský eparcha vladyka Peter pripomína 10. výročie svojej biskupskej chirotónie, ktorú prijal v Prešove vkladaním rúk Jozefa kardinála Tomka. Za tento dar i za uplynulých desať rokov svojej biskupskej služby bude vladyka Peter ďakovať slávením archijerejskej božskej liturgie v Katedrálnom chráme Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža v nedeľu,18. februára […]

Napísal 14. februára 2018
Karneval v Bratislave

Karneval v Bratislave

Už tradične sme v sobotu 10. februára 2018 v bratislavskej gréckokatolíckej farnosti Staré Mesto mali fašiangový karneval vo vyzdobenej spoločenskej sále Eparchiálneho úradu. Zúčastnilo sa na ňom vyše tridsať detí spolu so svojimi rodičmi, z ktorých mnohí prišli tiež v maskách. Úvod karnevalu patril spoločnej modlitbe, po ktorej nasledovalo predstavovanie masiek. Boli medzi nimi princezné, víly, policajt, kuchár, […]

Napísal 13. februára 2018
Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny ako liturgického jazyka

Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny ako liturgického jazyka

Na Devíne v Kostole svätého Kríža sa v sobotu 10. februára 2018 konalo podujatie pri príležitosti 1150. výročia schválenia jazyka starých Slovákov za liturgický jazyk. Organizátormi osláv bolo občianske združenie Dedičstvo Otcov, Rímskokatolícka farnosť Devín, Mestská časť Bratislava-Devín a Hlaholská akadémia Domu Matice Slovenskej Bratislava (HA DMS BA). Spomienka začala slávením svätej liturgie, ktorú slávil protosynkel bratislavskej eparchie […]

Napísal 12. februára 2018
Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom. Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, […]

Napísal 11. februára 2018

zo života cirkvi

Prvý týždeň Veľkého pôstu

Prvý týždeň Veľkého pôstu

Liturgický poriadok predpisuje vo Veľkom pôste čítania zo Starého Zákona (tzv. parémie), a to na šiestej hodinke (napoludnie) a na večierni, ku ktorým sú na každý deň dva príslušné prokimeny s veršami zo Svätého písma. Počas prvého týždňa Štyridsiatnice sa na večierni číta príbeh o páde Adama a Evy. V stredu a piatok tohto týždňa […]

Napísal 17. februára 2018
Vladyka Peter v éteri Rádia LUMEN

Vladyka Peter v éteri Rádia LUMEN

V sobotu večer, 17. februára o 20:15 h. vladyka bude hosťom relácie Od ucha k duchu v Rádiu Lumen. Reláciu redakčne pripravil Ján Heriban, na tému Slovenské zdravotníctvo a jeho duchovné zastrešenie. Okrem vladyku Petra Rusnáka , ktorý v rámci Konferencie biskupov Slovenska zastáva funkciu predseda Subkomisie KBS pre bioetiku bude hosťom relácie aj lekár […]

Napísal 17. februára 2018
V Sobranciach posvätili a otvorili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

V Sobranciach posvätili a otvorili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

Na Syropôstnu nedeľu 11. februára 2018 posvätil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR priestory nového televízneho štúdia mediálneho projektu LOGOS v Sobranciach. Moderne vybavené televízne štúdio zamerané na kresťanskú mediálnu tvorbu je priamym pokračovaním projektu Gréckokatolíckeho magazínu, ktorý sa na Slovensku začal vyrábať pred viac ako tromi rokmi. Nové televízne štúdio bude slúžiť na obohatenie a skvalitnenie […]

Napísal 17. februára 2018
Štyridsiatnica – Veľký pôst

Štyridsiatnica – Veľký pôst

V pondelok, 12. februára 2018 sa podľa Gregoriánskeho kalendára (podľa  Juliánskeho kalendára tohto roku o týždeň neskôr) začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. Pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného (paschálneho) tajomstva jednak katechumenov (ohlásených […]

Napísal 9. februára 2018