zo života eparchie

Svätý Demeter – 26. október

Svätý Demeter – 26. október

O niekoľko dní, 26. októbra, si byzantská cirkev pripomína sviatok sv. Demetra. Tento svätec sa teší mimoriadnej úcte v Grécku, ale aj medzi slovanskými národmi. Na Veľkej Morave, teda aj na území dnešného Slovenska, siaha úcta sv. Demetra do cyrilometodských čias spolu s úctou sv. pápeža Klimenta. Dôvod je tu pomerne jednoduchý. Sv. Demeter bol […]

Napísal 25. októbra 2016
Púť do Mariazellu

Púť do Mariazellu

Bratislavská gréckokatolícka farnosť Staré Mesto putovala v závere Roka milosrdenstva na najväčšie mariánske pútnické miesto v Rakúsku – Mariazell. Púť sa konala v sobotu, 22. októbra 2016. Súčasťou púte bola aj návšteva cisterciánskeho opátstva Heiligenkreuz, kde sa nachádza najväčšia relikvia Kristovho kríža severne od Álp. V kláštornej kaplnke Svätého Kríža sme sa pomodlili utiereň, v […]

Napísal 25. októbra 2016
V Telgárte spomínali na titulárneho kanonika Spišáka

V Telgárte spomínali na titulárneho kanonika Spišáka

Telgárt 17. októbra (TK KBS) V nedeľu 16. októbra v gréckokatolíckej farnosti Telgárt na Horehroní miestny kňaz o. Marián Sabol privítal medzi veriacimi vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. Dôvodom jeho návštevy bola spomienka na miestneho rodáka o. Pavla Spišáka, titulárneho kanonika. Vladyka spolu s o. Vladimírom Skybom, protosynkelom a ďalšími kňazmi slávil v miestnom chráme […]

Napísal 17. októbra 2016
Pozvánka na odpust do Trnavy

Pozvánka na odpust do Trnavy

Gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša v Trnave pozýva na odpustovú slávnosť ku cti svojho patróna, svätého apoštola a evanjelistu Lukáša, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2016. Sviatok sv. Lukáša sa v liturgickom kalendári slávi 18. októbra. Slávnostná liturgia, ktorej bude predsedať o. Peter Sabol, kancelár Eparchiálneho úradu, bude v Chráme sv. Heleny o 10.00 […]

Napísal 12. októbra 2016

zo života cirkvi

Spolu ohlasujeme radosť evanjelia

Spolu ohlasujeme radosť evanjelia

Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy Lisabon-Fatima, Portugalsko, 20.-23. októbra 2016 V Katolíckej cirkvi sú veriaci latinského obradu rovnako ako veriaci východných katolíckych cirkví vždy doma, nech by sa nachádzali kdekoľvek na európskom kontinente. Všetci sú synmi jednej Cirkvi a spolu ohlasujú radosť Kristovho evanjelia. V duchu takéhoto silného povedomia príslušnosti k jednej univerzálnej Cirkvi a spoločne zdieľaného poslania evanjelizovať […]

Napísal 26. októbra 2016
26. október  Svätý veľkomučeník Demeter (Dimitrij) miromvonný

26. október Svätý veľkomučeník Demeter (Dimitrij) miromvonný

Krátke dejiny Sv. Demeter žil v druhej polovici 3. storočia, v meste Solún (po grécky Thessalonike), kde bol jeho otec vysokým cisárskym úradníkom. Po otcovej smrti ho cisár Maximián vymenoval za prokonzula mesta Solún a celej provincie. Sv. Demeter od detstva bol vychovaný v kresťanskej viere. Hoci zastával vysoký úrad, svoju vieru verejne vyznával a […]

Napísal 25. októbra 2016
Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy vo Fatime (aktualizované)

Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy vo Fatime (aktualizované)

Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy Fatima, Portugalsko 20.-23. októbra 2016 Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa bude tohto roku konať v známom mariánskom pútnickom mieste vo Fatima v Portugalsku. Ide o stretnutie biskupov východných (grécko-katolíckych) cirkví sui iuris, ktoré sú v plnej jednote s Katolíckou cirkvou a jej viditeľnou hlavou, rímskym pápežom, ale líšia […]

Napísal 18. októbra 2016
Pozvánka do Brezna

Pozvánka do Brezna

V rámci Veľtrhu sociálnych aktivít – podujatí organizovaných každoročne pri príležitosti 17. októbra – Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Fórum kresťanských inštitúcií, Sociálna subkomisia teologickej komisie KBS, Rožňavská diecéza, Diecézna charita Rožňava, farská charita Brezno, farnosť Brezno – mesto, Nádej pre beznádej, o.z. si Vás dovoľujú pozvať na spoločné stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví, tretieho sektora, akademického prostredia a všetkých ľudí dobrej […]

Napísal 17. októbra 2016