zo života eparchie

Pozvánka na kňazskú vysviacku

Pozvánka na kňazskú vysviacku

Bratislavská eparchia pozýva na archijerejskú liturgiu, pri ktorej vladyka Peter udelí kňazskú vysviacku diakonovi  Andrejovi Škovierovi. Slávnosť sa koná v sobotu, 11. novembra 2017 v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave o 10.30 hod.

Napísal 23. októbra 2017
Začala eparchiálna púť do Fatimy

Začala eparchiálna púť do Fatimy

V utorok (17. októbra) v skorých ranných hodinách začala eparchiálna púť do Fatimy. Pútnici na čele s generálny vikárom o. V. Skybom navštívia počas púte – okrem Fatimy – aj viaceré mariánske pútnické miesta: Lurdy, La Salette, Santiago de Compostela, Garabandal. Púť sa koná v roku stého výročia fatimských zjavení a bude trvať do 24. […]

Napísal 18. októbra 2017
Pozvánka na odpust do Trnavy

Pozvánka na odpust do Trnavy

Gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša v Trnave pozýva na odpustovú slávnosť ku cti svojho patróna, svätého apoštola a evanjelistu Lukáša, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. októbra 2017. Sviatok sv. evanjelistu Lukáša sa v liturgickom kalendári slávi 18. októbra. Slávnostná archijerejská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej bude predsedať bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, bude v Chráme […]

Napísal 10. októbra 2017
Pozvánka na púť do Fatimy a do Lúrd

Pozvánka na púť do Fatimy a do Lúrd

Bratislavská eparchia pozýva na púť do Fatimy a Lúrd, ktorá sa uskutoční od 17. do 24. októbra 2017 za účasti bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka. Púť sa organizuje v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertrawel. V rámci púte pútnici navštívia tieto pútnické miesta: Lurdy, La Salette, Santiago de Compostela, Garabandal a Fatimu. O aktuálnom stave voľných […]

Napísal 28. septembra 2017

zo života cirkvi

Pápežský východný inštitút si pripomína storočnicu

Pápežský východný inštitút si pripomína storočnicu

Pápežský východný inštitút (Pontificio Istituto Orientale, skr. PIO) si v tomto roku pripomína sto rokov od svojho založenia pápežom Benediktom XV. (15. októbra 1917). Pri tejto príležitosti vo štvrtok 12. októbra o 9.00 hodine ráno Svätý Otec navštívi Pápežský východný inštitút Inštitút má svoje sídlo neďaleko Baziliky Santa Maria Maggiore, v ktorej bude pápež František […]

Napísal 11. októbra 2017
1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Krátke dejiny Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý. Tajomstvo tohto neustáleho, mimoriadne obľúbeného a hlbokého kultu k Božej Matke ako Ochrankyni spočíva pravdepodobne v tom, že […]

Napísal 29. septembra 2017
Pamiatke vzácneho človeka – Jozef E. Suchý desať rokov na večnosti

Pamiatke vzácneho človeka – Jozef E. Suchý desať rokov na večnosti

(R. 1981) Intronizácia biskupa Rusnáka za sídelného biskupa Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, Kanada. Na fotke: Vladyka Izidor Borecký, ukrajinský biskup Toronta, pán Jozef Suchý, vladyka Michal Rusnák, CSsR, vladykov brat Nick Rusnak. Mnohí si isto pamätajú ako sa kedysi v časopise Slovo objavovala rubrika Hlas z Kanady, ktorá informovala o živote v […]

Napísal 27. septembra 2017
Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Bratislava, 12. september 2017 – Predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, Mons. Peter Rusnák, pozval na stretnutie predstaviteľov inštitúcií a platforiem, pôsobiacich v sociálnej oblasti. Stretnutia sa zúčastnil P. Václav Hypius CSsR, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených, sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí, sr. Petra Sičáková, SSNPM, podpredsedníčka KVPŽR, Erich Hulman, generálny […]

Napísal 18. septembra 2017