zo života eparchie

29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa Jána

29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa Jána

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa) Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet […]

Napísal 26. augusta 2016
Taiwanskí pútnici navštívili katedrálu

Taiwanskí pútnici navštívili katedrálu

Skupina dvadsiatich mladých pútnikov z Taiwanu, vracajúca sa zo Svetových dní mládeže z Krakova navštívila 5. – 6. augusta bratislavskú gréckokatolícku farnosť pri Katedrále Povýšenia svätého Kríža. Pútnikov sprevádzal diakon Bohdan Jacoš, ktorí ako misionár Parížskych zahraničných misií pôsobí na Taiwane. Išlo už o druhú skupinu z Taiwanu, ktorá v týchto dňoch navštívila Bratislavskú eparchiu. […]

Napísal 10. augusta 2016
Pozvánka na výstavu: Odtiene milosrdenstva

Pozvánka na výstavu: Odtiene milosrdenstva

V rámci Roku milosrdenstva bude dňa 21. júla 2016 o 18,00 hod. /štvrtok/ v Dvorane Ministerstva kultúry SR, námestie SNP 33, Bratislava otvorená výstava ODTIENE MILOSRDENSTVA. 22 kresťanských umelcov vzdáva svojou tvorbou hold Božiemu milosrdenstvu. Táto duchovno-etická téma rezonuje v dielach maliarov, sochárov, keramikárov, sklárov a textilných výtvarníkov v širokej palete výtvarných prejav Vystavené diela […]

Napísal 10. augusta 2016
Pozvánka na odpust do Prievidze

Pozvánka na odpust do Prievidze

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti našich farských patrónov sv. Sedmopočetníkov 6.- 7. augusta 2016 do mariánskeho chrámu v Prievidzi. PROGRAM: Sobota 6. augusta 2016 17:00 – spoveď 17:30 – sv. liturgia (cirkevnoslovanská) – zo sviatku Premenenia Pána, požehnanie ovocia a zeleniny 18:45 – Veľká večiereň s lítiou Nedeľa 7. augusta 2016 10:30 […]

Napísal 3. augusta 2016

zo života cirkvi

Odpust k bl. Metodovi Trčkovi v Michalovciach v priamom prenose na grkat.tv

Odpust k bl. Metodovi Trčkovi v Michalovciach v priamom prenose na grkat.tv

Michalovskí redemptoristi pozývajú na odpustovú slávnosť k blahoslavenému Metodovi Trčkovi, ktorá sa bude konať najbližší víkend, 27.-28. augusta 2016 v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Liturgická spomienka na blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, protoigumena michalovskej viceprovincie redemptoristov sa slávi v liturgickom kalendári 25. augusta. Gréckokatolícky magazín bude vysielať túto odpustovú slávnosť po prvýkrát […]

Napísal 26. augusta 2016
ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Tropár, 1. hlas Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, pri smrti svet si neopustila. Odišla si do večnej blaženosti, Lebo si Matka Života a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše. Tropár, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás ustavične modlila. Stala sa našou pevnou nádejou. Darca života ju uviedol do […]

Napísal 14. augusta 2016
V Ilave si pripomenuli 40. výročie smrti biskupa Hopka

V Ilave si pripomenuli 40. výročie smrti biskupa Hopka

V sobotu, 23. júla t.r sa vo väznici v Ilave konala spomienkovú slávnosť pri príležitosti 40. výročia úmrtia blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka (21. 4. 1904 – 23.7. 1976), prešovského svätiaceho biskupa. Podujatie tradične zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Spomienková slávnosť začala gréckokatolíckou svätou liturgiou vo […]

Napísal 10. augusta 2016
1. augusta začína Uspenský pôst (Спасівка)

1. augusta začína Uspenský pôst (Спасівка)

1. augusta začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Uspenský pôst. Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. […]

Napísal 7. augusta 2016