zo života eparchie

Liturgie v UPC v Mlynskej doline

Liturgie v UPC v Mlynskej doline

Oznamujeme študentom, že v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 (t.j. od 24. septembra do 18. decembra) budú sväté liturgie v kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v nedeľu o 11:15 hod. Tešíme sa na vašu účasť! Informoval: o. Jána Burda SJ

Napísal 24. septembra 2016
Eparchiálny odpust v katedrále

Eparchiálny odpust v katedrále

V nedeľu 18. septembra 2016 sa v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále konala eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti, ktorá pôsobí pri katedrále – Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Program odpustovej slávnosti začal utierňou o 9.00 h. v slovenskom jayzku a pokračoval modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Archijerejskú liturgiu […]

Napísal 18. septembra 2016
Dekanátna púť na Staré Hory

Dekanátna púť na Staré Hory

Banskobystrický protopresbyteriát bratislavskej eparchie zorganizoval vo štvrtok, 1. septembra 2016 dekanátnu púť na starobylé mariánske pútnické miesto Staré Hory, ležiace neďaleko Banskej Bystrice. Podobná dekanátna púť sa konala na Starých Horách v prvý septembrový deň aj v rokoch 2011 a 2014 (Rok Sedembolestnej). Do baziliky na Staré Hory zavítali veriaci z farností protopresybterátu: Banská Bystrica, […]

Napísal 16. septembra 2016
Trenčianska škôlka otvorila už po druhý krát svoje brány

Trenčianska škôlka otvorila už po druhý krát svoje brány

V pondelok 5. septembra 2016 Cirkevná materská škola bl. Tarzície v Trenčíne už po druhýkrát otvorila svoje brány štyridsiatim piatim deťom. Nový školský rok začali spolu s rodičmi modlitbou k blaženej mučenici Tarzícii a privítaním nových detí, po ktorom o. Igor, duchovný správca školy, slávnostne posvätil nové detské ihrisko v areáli školy. Toto miesto hry […]

Napísal 12. septembra 2016

zo života cirkvi

Motu proprio pre zosúladenie latinského a východného kódexu

Motu proprio pre zosúladenie latinského a východného kódexu

Vatikán 15. septembra – „Mobilita populácie určila prítomnosť značného počtu východných veriacich na latinských územiach“ a „táto nová situácia vytvára mnoho pastoračných a právnych otázok, ktoré treba riešiť príslušnými normami“. Uvádza sa v apoštolskom liste motu proprio pápeža Františka s názvom „O súlade kódexov“ (De concordia inter Codices), na základe ktorého sa menia niektoré normy Kódexu kánonického práva latinského obradu. Svätý Otec zavádza […]

Napísal 19. septembra 2016
V. Obsitnik navštívil eparchiu

V. Obsitnik navštívil eparchiu

Bývalý veľvyslanec USA v Slovenskej republike, Vincent Obsitnik spolu s manželkou navštívil v nedeľu, 11. septembra Eparchiálny úrad a stretol sa s bratislavským eparchom vladykom Petrom. V. Obsitnik, ktorý má pôvod na Slovensku, bol veľvyslancom USA v Bratislave v rokoch 2007-2009. Počas svojho pôsobenia na diplomatickej misii v Bratislave bol v nedele pravidelným účastníkom gréckokatolíckych […]

Napísal 18. septembra 2016
Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 18. septembra 2016. Program odpustovej slávnosti sa začne utierňou o 9.00 h. v slovenskom jazyku, bude pokračovať modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke a vyvrcholí […]

Napísal 14. septembra 2016
14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 12. septembra 2016