zo života eparchie

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom

Bratislavská eparchia pozýva na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom, ktoré sa bude tohto roku konať len jednom mieste, a to v Marianke, mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy. Stretnutie sa koná na Lazarovu sobotu, 24. marca o 14:00 h. Stretnutie sa koná pri príležitosti 33. svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi na eparchiálnej (diecéznej) úrovni a jeho témou sú slová […]

Napísal 19. marca 2018
Piata pôstna nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Na piatu pôstnu nedeľu si pripomíname pamiatku prepodobnej matky Márie Egyptskej. Hoci si liturgickú spomienku (sviatok) sv. Márie Egyptskej v našom kalendári pripomíname 1. apríla, táto svätica sa spomína aj na túto nedeľa práve kvôli tomu, že Cirkev ju predkladá ako vzor pokánia. Sv. Máriu Egyptskú si pripomíname aj vo štvrtok pred piatou pôstnou nedeľou, […]

Napísal 16. marca 2018
V Bratislave sa modlili Kánon sv. Andreja Krétskeho

V Bratislave sa modlili Kánon sv. Andreja Krétskeho

V predvečer štvrtku piateho týždňa Štyridsiatnice (14. marca 2018) o 18:30 sa v bratislavskej katedrále Povýšenia svätého Kríža slávila utiereň spolu s Kánonom sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Tradícia sláviť tento veľkopôstny kánon sa v bratislavskej katedrále praktizuje už niekoľko rokov. Bohoslužba sa konala po Liturgii vopred posvätených darov a viedol ju farár o. Rastislav […]

Napísal 15. marca 2018
Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Bratislavská farnosť Staré Mesto pozýva na modlitbu Kánona sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Bude sa konať v stredu, 14. marca 2018 po skončení liturgie vopred posvätených darov o 18:30 h. Vo štvrtok, 15. marca 2018 v deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho bude v katedrále o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. Tento […]

Napísal 12. marca 2018

zo života cirkvi

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

Počas tohto týždňa prechádzame od kánonu Lazára, žobráka, s ktorým boháč zle zaobchádzal a nasledujeme Krista na jeho ceste do Betánie, kde vzkriesi Lazara, svojho priateľa, čím prisľubuje vzkriesenie pre všetkých. V piatok sa končí Štyridsiatnica (Veľký pôst) a začíname Pôst Veľkého a Svätého týždňa. Na večierni čítame príbeh o Jozefovi a jeho bratoch. Jozef […]

Napísal 19. marca 2018
Akatistová sobota

Akatistová sobota

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota Služba tejto soboty nesie pomenovanie “Pochvala Presvätej Bohorodičky”, pretože v tento deň spievame oslavný hymnus k Presvätej Bohorodičke, na pamiatku trojitého oslobodenia Konštantinopolu od napadnutia nepriateľov na jej zastúpenie. Úcta k Bohorodičke je na východe veľmi rozšírená a hlboká. Svedčí o tom aj veľké množstvo sviatkov, veľká […]

Napísal 15. marca 2018
Duchovné cvičenia na TV LUX s vladykom Petrom (12.-15. marca)

Duchovné cvičenia na TV LUX s vladykom Petrom (12.-15. marca)

Televízne duchovné cvičenia: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj Katolícka televízia TV LUX každoročne v pôstnom období prináša svojim divákom televízne duchovné cvičenia vysielané v relácii Kroky viery. Tohto roku ich bude viesť vladyka Peter (Rusnák) bratislavský eparcha. Vo večerných katechézach so začiatkom o 20:15 h sa bude divákom prihovárať od pondelka 12. marca do štvrtka […]

Napísal 11. marca 2018
Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

V stredu tohto týždňa je polovica Štyridsiatnice. Počas tohto týždňa si uctievame Kríž, ktorý stojí v centre našej spásy. Počas tohto týždňa sa začínajú modliť exorcizmy za katechumenov, ktorí sa pripravujú na prijatie krstu na Paschu. V stredu, na Liturgii vopredposvätených darov sa začínajú prednášať prosby za tých, ktorí budú pokrstení (osvietení). Sobota je štvrtá […]

Napísal 8. marca 2018