zo života eparchie

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Bratislavská farnosť Staré Mesto pozýva na modlitbu Kánona sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Bude sa konať v stredu, 29. marca 2017 po skončení liturgie vopred posvätených darov o 18:30 h. Vo štvrtok, 30. marca 2017 v deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho bude v katedrále o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. Tento […]

Napísal 29. marca 2017
Piaty týždeň Veľkého pôstu

Piaty týždeň Veľkého pôstu

V piatom týždni Štyridsiatnice spievame Veľký kánon Andreja Krétskeho, čím znovu potvrdzujeme naše odhodlanie nasledovať Krista. V piatok čítame o Abrahámovej viere, keď bol ochotný obetovať svojho vlastného syna Izáka. To, čo Boh nedovolil vykonať Abrahámovi, dovolil uskutočniť na Kristovi, ktorý bol obetovaný za život sveta. Na nasledujúci týždeň sa slúžia liturgie vopred posvätených darov […]

Napísal 27. marca 2017
V nedeľu zavíta do katedrály arcibiskup Arbach zo Sýrie

V nedeľu zavíta do katedrály arcibiskup Arbach zo Sýrie

V nedeľu, 26. marca 2017 našu katedrálu navštívi Mons. Jean-Abdo Arbach BC, arcibiskup gréckokatolíckej melchitskej cirkvi v Homse (Sýria). Bude prítomný na sv. liturgii o 10.30 h., po ktorej zo svojej skúsenosti priblíži situáciu kresťanov vo vojnou zmietanej Sýrii. Priestor bude aj na osobné stretnutie v priestoroch Eparchiálneho úradu po sv. liturgie. Pri tejto príležitosti […]

Napísal 21. marca 2017
V rozkvete Gréckokatolíckej cirkvi vidieť ovocie svedectva

V rozkvete Gréckokatolíckej cirkvi vidieť ovocie svedectva

„Gréckokatolícka cirkev je Cirkev živá a je verným nasledovníkom tých, ktorí tu žili počas ťažkého obdobia totalitného komunistického režimu. V jej rozkvete som videl ovocie ich svedectva, ktoré vydali spolu so svojimi dvoma dnes už blahoslavenými biskupmi.“ – týmito slovami sa na tretiu pôstnu nedeľu 19. marca 2017 prihovoril k bratislavským gréckokatolíkom apoštolský nuncius v […]

Napísal 20. marca 2017

zo života cirkvi

Akatistová sobota

Akatistová sobota

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota Služba tejto soboty nesie pomenovanie “Pochvala Presvätej Bohorodičky”, pretože v tento deň spievame oslavný hymnus k Presvätej Bohorodičke, na pamiatku trojitého oslobodenia Konštantinopolu od napadnutia nepriateľov na jej zastúpenie. Úcta k Bohorodičke je na východe veľmi rozšírená a hlboká. Svedčí o tom aj veľké množstvo sviatkov, veľká […]

Napísal 29. marca 2017
Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Tropár, 4. hlas Dnes je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: Syn Boží sa stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu. Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. Kondák, 8. hlas Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, spievame ti víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého. Preto ti […]

Napísal 24. marca 2017
Homília apoštolského nuncia na krížupoklonnú nedeľu

Homília apoštolského nuncia na krížupoklonnú nedeľu

Homília apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu počas Archijerejskej liturgie sv. Bazila Veľkého v Katedrále Povýšenia svätého kríža v Bratislave 19. marca 2017 Preosvietený vladyka Peter, eparchiálny biskup, Dôstojný otec Vladimír Skyba, protosynkel, Dôstojný pán farár, otec Rastislav Kňazi a zasvätené osoby, Milovaní bratia a sestry v Kristovi, Som veľmi vďačný vášmu otcovi biskupovi za pozvanie, […]

Napísal 20. marca 2017
Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

V stredu tohto týždňa je polovica Štyridsiatnice. Počas tohto týždňa si uctievame Kríž, ktorý stojí v centre našej spásy. Počas tohto týždňa sa začínajú modliť exorcizmy za katechumenov, ktorí sa pripravujú na prijatie krstu na Paschu. V stredu, na Liturgii vopredposvätených darov sa začínajú prednášať prosby za tých, ktorí budú pokrstení (osvietení). Sobota je štvrtá […]

Napísal 20. marca 2017