zo života eparchie

Pozvánka na konferenciu k 25. výročiu promulgácie CCEO

Pozvánka na konferenciu k 25. výročiu promulgácie CCEO

V stredu, 7. októbra 2015 sa v Prešove na pôde Grećkokatolíckej teologickej fakulty PU uskutoční konferencia k 25. výročiu promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví. Program konferencie v prílohe. Vstúp je voľný, bez povinnej registrácie. Informoval: Eparchiálny úrad Konferencia2015_plagát

Napísal 5. október 2015
Andrej Škoviera – nový diakon bratislavskej eparchie

Andrej Škoviera – nový diakon bratislavskej eparchie

V nedeľu, 27. septembra 2015 vladyka Peter Rusnák, udelelil počas archijerejskej božskej liturgie v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave diakonskú vysviacku ThLic. Andrejovi Škovierovi, PhD. Slávnostnú liturgiu v slovenskom jazyku sprevádzal spevom katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Diakon Andrej Škoviera je ženatý a spolu s manželkou Teréziou majú jedného syna Cyrila. […]

Napísal 28. september 2015
Odpust Povýšenia kríža v katedrále s Cyrilom Vasiľom

Odpust Povýšenia kríža v katedrále s Cyrilom Vasiľom

V nedeľu 20. septembra 2015 konala v zaplnenej bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti, ktorá pôsobí pri katedrále – Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Slávnosť, na ktorú sa zišlo viac ako 400 veriacich bola umocnená tým, že jej predsedal sekretár kongregácie pre východné cirkvi […]

Napísal 24. september 2015
Oslava sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v Žiline

Oslava sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v Žiline

Nedeľa 13. septembra 2015 bola pre gréckokatolíkov v Žiline mimoriadne radostná. V tento deň totiž slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku patrónky svojho chrámu, ktorý je zasvätený Narodeniu presvätej Bohorodičky. Liturgickému zhromaždeniu predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Archijerejskú liturgiu koncelebrovali o. Vladimír Skyba – protosynkel, o. Ján Burda SJ a protopresbyter o. Emil Turiak […]

Napísal 20. september 2015

zo života cirkvi

Motu proprio Mitis et misericors Iesus

Motu proprio Mitis et misericors Iesus

Vatikán (8. septembra) – Podporovať „nie nulitu manželstiev, ale urýchlenie súdnych procesov”. Toto je jedna z nosných myšlienok z vydaných dvoch listov motu proprio pápeža Františka „Mitis Iudex Dominus Iesus” a „Mitis et misericors Iesus“ o reforme kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kódexe kanonického práva (CIC) a Kódexe kánonov východných cirkví (CCEO). […]

Napísal 6. október 2015
Pozvánka: Pastorácia mládeže – liturgie a stretká

Pozvánka: Pastorácia mládeže – liturgie a stretká

Bratislavský eparchiálny úrad oznamuje, že pastoračná starostlivosť o mladých gréckokatolíkov v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinandemetza v Mlynskej Doline v Bratislave bola od nového akademického roka 2015/2016 zverená gréckokatolíckemu kňazovi jezuitovi – o. Jánovi Burdovi SJ, ktorému pomáda diakon Andrej Škoviera. Gréckokatolícke liturgie v kaplnke UPC v Mlynskej doline sa budú od tohto semestra […]

Napísal 29. september 2015
1. október – Ochrana Presvätej Bohorodičky

1. október – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. Bohoslužby sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky odzrkadľujú hlbokú vieru, počas stáročí vyznávanú Východnou Cirkvou a veriacimi, v pomoc a ochranu Presvätej Bohorodičky. V stichirách na malej večierni Cirkev vyzýva všetkých […]

Napísal 28. september 2015
Archijerejská liturgia na Devíne

Archijerejská liturgia na Devíne

V sobotu 12. septembra 2015 na Devíne v Kostole svätého Kríža slúžil arcibiskup Cyril Vasiľ spolu s vladykom Petrom Rusnákom archijerejskú liturgiu. Koncelebrovali viacerí kňazi, diakonizoval Adam Mackovjak. Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos. Po liturgii sa prítomní presunuli k základom cyrilo-metodského chrámu z 9. stor., ktoré sa nachádzajú v areáli starobylého hradu Devín, aby […]

Napísal 20. september 2015