zo života eparchie

Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade konalo v stredu, 1. februára 2017 celodenné stretnutie kňazov a zasvätených. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených – eparchiálnych i rehoľných kňazov, rehoľných bratov (jezuitov), ako aj rehoľné sestry pôsobiace v eparchii (baziliánky i služobnice). Eparcha ďalej uviedol, […]

Napísal 1. februára 2017
Bratislavská eparchia si pripomína deviate výročie svojho vzniku

Bratislavská eparchia si pripomína deviate výročie svojho vzniku

Bratislava (30. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína v pondelok 30. januára 2017 deviate výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – […]

Napísal 30. januára 2017
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znie „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku. V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby sa píše, že „to bola […]

Napísal 16. januára 2017
V Habovke sa konal Zimný eparchiálny tábor (ZET)

V Habovke sa konal Zimný eparchiálny tábor (ZET)

V Habovke sa konal Zimný eparchiálny tábot (ZET) Druhý ročník Zimného eparchiálneho tábora (ZET 2016), sa konal od 27. do 30. decembra 2016 v obci Habovka na severe Slovenska. Mladí z farností eparchie sa pod vedením o. Igora Cingeľa a bohoslovcov M. Janočka a J. Durkota zaoberali uvedením do Modlitby srdca, inšpirujúc sa myšlienkami a učením cirkevných otcov (sv. Augustína, sv. Silvána […]

Napísal 30. decembra 2016

zo života cirkvi

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA Krátke dejiny Sviatok Stretnutia Pána má svoj pôvod v udalosti z Ježišovho života, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-40). Mojžišov zákon predpisoval, že každá žena po narodení chlapca nesmela 40 dní vojsť do chrámu, lebo v tomto čase sa považovala za nečistú (porov. Lv 12, 1-4). […]

Napísal 2. februára 2017
30. január – Sviatok Troch svätiteľov

30. január – Sviatok Troch svätiteľov

Sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora Teológa a sv. Jána Zlatoústeho Krátke dejiny sviatku Sviatok Troch svätiteľov patrí medzi najnovšie sviatky východnej Cirkvi byzantského obradu. Podnetom pre zavedenie tohto sviatku bol veľký spor v druhej polovici 11. stor. o to, ktorý z týchto troch svätých hierarchov je významnejší pre Cirkev a je pred Bohom najväčší. Jedni […]

Napísal 30. januára 2017
Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou. Január 1. január: 50. svetový deň pokoja 6. január: Svetový deň misijného diela detí 15. január: 103. svetový deň migrantov a utečencov 18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 29. január: 8. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku 29. január: 64. svetový deň malomocných Február […]

Napísal 16. januára 2017
Reč sv. Gregora Naziánzskeho na sviatok Osvietenia

Reč sv. Gregora Naziánzskeho na sviatok Osvietenia

Z Rečí svätého biskupa Gregora Nazianzského (Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359) Kristov krst Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme s ním do vody aj my, aby sme s ním mohli aj vystúpiť. Ján krstí, Ježiš prichádza na krst. Možno aj preto, […]

Napísal 7. januára 2017