zo života eparchie

Kríž SDM privítali v bratislavskej katedrále

Kríž SDM privítali v bratislavskej katedrále

V utorok, 18. novembra 2014 zavítal do Katedrály povýšenia svätého Kríža v Bratislave putovný Kríž Svetových dní mládeže sv. Jána Pavla II. spolu s ikonou Presvätej Bohorodičky. Kríž putuje krajinami a diecézami či eparchiami susediacimi s Poľskom v rámci prípravy na najbližšie celosvetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v Krakove v roku 2016. Program […]

Napísal 21. november 2014
Návšteva Kríža Svetových dní mládeže v eparchii

Návšteva Kríža Svetových dní mládeže v eparchii

V utorok, 18. novembra 2014 navštívi Bratislavskú eparchiu putovný Kríž Svetových dní mládeže sv. Jána Pavla II. spolu s ikonou Presvätej Bohorodičky. Kríž. Tento kríž putuje krajinami a diecézami susediacimi s Poľskom v rámci prípravy na najbližšie celosvetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v Krakove v roku 2016. Drevený symbol, ktorý už tri desaťročia […]

Napísal 13. november 2014
Gréckokatolícke zbory z Bratislavy na festivale v Prešove

Gréckokatolícke zbory z Bratislavy na festivale v Prešove

Gréckokatolícke miešané zbory Kyrillomethodeon a Chrysostomos, ktoré pôsobia pri Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave sa uplynulých dňoch zúčastnili na tradičnom, v poradí už XXIII. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove. Festival sa konal pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu a hlavnými organizátormi boli Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov […]

Napísal 12. november 2014
Farská púť Bratislavčanov do Heiligenkreuzu a Mariazellu

Farská púť Bratislavčanov do Heiligenkreuzu a Mariazellu

Pri príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie si veriaci gréckokatolíckej farnosti, Bratislava-Staré Mesto, ktorá pôsobí pri Katedrále Povýšenia sväté kríža, vykonali v sobotu 25. októbra jednodňovú púť do známych rakúskych pútnických miest Heiligenkreuz a Mariazell. Pod vedením farára o. Rastislava Čižika sa pútnici na začiatku svojho putovania pomodlili modlitbou „zvyčajného začiatku“, aby si vyprosovali Božie požehnanie […]

Napísal 10. november 2014

zo života cirkvi

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU Tropár, 4. hlas Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu, a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: „Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány“. Kondák, 4. hlas Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská […]

Napísal 20. november 2014
50 rokov ekumenizmu – výročie dekrétu Unitatis redintegratio

50 rokov ekumenizmu – výročie dekrétu Unitatis redintegratio

Vatikán 19. novembra – V piatok 21. novembra uplynie 50 rokov od chvíle, keď II. vatikánsky koncil schválil dekrét o ekumenizme s názvom Unitatis redintegratio (Obnovenie jednoty). Tento významný moment v dejinách Cirkvi s dosahom pre celý kresťanský svet pripomenú osobitné podujatia v Ríme. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov pod vedením jej predsedu kardinála […]

Napísal 20. november 2014
Arcibiskul Cyril Vasiľ vystúpi na konferencii v Bratislave

Arcibiskul Cyril Vasiľ vystúpi na konferencii v Bratislave

Bratislava (21. novembra) – V piatok 21. novembra vystúpi v Bratislave arcibiskup Cyril Vasiľ SJ s prednáškou o deklarácii II. vatikánskeho koncilu Dignitatis humanae a jej prínos k chápaniu princípu náboženskej slobody. Prednáška sekretára Kongregácie pre východné cirkvi odznie na podujatí pod názvom “Sloboda svedomia a náboženského vyznania”. Ide o vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, […]

Napísal 20. november 2014
Vladyka Peter na Trnavskej novéne

Vladyka Peter na Trnavskej novéne

TRNAVA (13. novembra 2014) – Vo štvrtok 13. novembra sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začala tradičná Trnavská novéna, ktorá je tento rok zameraná na Rok synody o rodine v Ríme a svätého pápeža Jána Pavla II., známeho ako pápeža rodiny. Tradícia Trnavskej novény siaha do roku 1944. Tento rok slávia Trnavčania novénu už […]

Napísal 18. november 2014