zo života eparchie

Liturgický program v katedrále počas Veľkého pôstu

Liturgický program v katedrále počas Veľkého pôstu

Liturgický program v Katedrále Povýšenia životodarného Kríža v Bratislave počas Veľkého pôstu: Každú nedeľu Božské liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a poobede o 17.00 hod. veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho Stredy a piatky Liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. (v stredu cirkevnoslovansky, v piatok slovensky) Počas celého obdobia Veľkého pôstu sa dodržiavajú […]

Napísal 8. februára 2016
Začína Štyridsiatnica – Veľký pôst

Začína Štyridsiatnica – Veľký pôst

V pondelok, 8. februára 2016 sa podľa Gregoriánskeho kalendára (14. marca podľa Juliánskeho kalendára, t.j. o päť týždňov neskôr) začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. Pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného (paschálneho) tajomstva jednak […]

Napísal 6. februára 2016
Ukončenie Roku zasväteného života v eparchii

Ukončenie Roku zasväteného života v eparchii

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, ktorý sa v Katolíckej cirkvi slávi 2. februára na sviatok Stretnutia Pána, sa konalo v pondelok 1. februára 2016 celoeparchiálne stretnutie rehoľníkov a rehoľných sestier s vladykom Petrom Rusnákom. Zúčastnili sa na ňom rehoľné sestry baziliánky a služobnice, rehoľný kňaz P. Martin Pavúk z rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, dvaja […]

Napísal 5. februára 2016
Bratislavská eparchia si pripomína ôsme výročie svojho vzniku

Bratislavská eparchia si pripomína ôsme výročie svojho vzniku

Bratislava (28. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína v sobotu 30. januára 2016 ôsme výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – […]

Napísal 29. januára 2016

zo života cirkvi

Redemptorista Vladimír Hruca – nový pomocný biskup v Ľvove

Redemptorista Vladimír Hruca – nový pomocný biskup v Ľvove

Vo štvrtok 14. januára 2016 Vatikán oznámil, že Svätý Otec František vyjadril súhlas s kánonickou voľbou Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC), ktorá vyvolila rehoľného kňaza – redemptoristu Vladimíra Hruca CSsR, doterajšieho magistra novicov Ľvovskej provincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa za pomocného biskupa pre ľvovskú archieparchiu, pričom mu bolo udelené titulárne sídlo Bahanna (Dioecessi Bahannensis). Ako […]

Napísal 12. februára 2016
Čo znamená aliturgickosť

Čo znamená aliturgickosť

Prinášame rozhovor s bratislavským farárom o. Rastislavom Čižikom z minulého roku o význame aliturgických dní v našom obrade. Veľký pôst vo východnej tradícii má svoje osobitné liturgické predpisy, medzi ktoré patrí napr. to, že nie vo všetky dni cez týždeň sa slúži božská liturgia. Tieto dni sa nazývajú tzv. aliturgické dni. Dôvody a význam týchto aliturgických […]

Napísal 11. februára 2016
Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte

Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte

Švajčiarsko 29. januára – Čelní predstavitelia pravoslávnych cirkví už rozhodli o konkrétnej realizácii dlho pripravovaného celopravoslávneho koncilu, označovaného aj ako „panortodoxný“. Na stretnutí v uplynulom týždni v Ženeve sa dohodli na konkrétnom mieste a termíne koncilu. Historické stretnutie predstaviteľov celého pravoslávneho sveta, označované ako „Svätý a Veľký koncil“ sa uskutoční od 16. do 27. júna […]

Napísal 11. februára 2016
Syropôstny týždeň

Syropôstny týždeň

Týždeň pred Syropôstnou nedeľou (Nedeľou odpustenia) 1. – 7. február 2016 Joel 2, 12-14: Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže […]

Napísal 4. februára 2016