zo života eparchie

Primičná liturgia o. Andreja Škovieru

Primičná liturgia o. Andreja Škovieru

V sobotu, 18. novembra slúžil novokňaz o. Andrej Škoviera svoju primičnú sv. liturgiu v Katedrále Povýšenia svätého Kríža. Slávnostným kazateľom pri tejto slávnosti bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ z Ríma. Vo svojej homílii poukázal na vznešenosť kňazského povolania, prostredníctvom ktorého sú nám sprostredkované božie milosti a sviatosti. Cestu ku kňazstvu prirovnal k rieke, ktorá je […]

Napísal 21. novembra 2017
Sviatok prepodobnej Matky Jozafaty

Sviatok prepodobnej Matky Jozafaty

Dňa 20. novembra oslavujeme sviatok prepodobnej Matky Michaely Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 27. júna 2001 v Ľvove. Cirkev nám znova ponúka čas a priestor pre obnovu svojho srdca. Narodila sa 20. 11. 1869 vo Ľvove a osem dní na to prijíma vo Ľvovskej […]

Napísal 20. novembra 2017
Filipovka

Filipovka

Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka (Pilipyvka). Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v […]

Napísal 15. novembra 2017
Bratislavská eparchia má novokňaza: Andreja Škovieru

Bratislavská eparchia má novokňaza: Andreja Škovieru

Bratislava – V sobotu, 11. novembra v Katedrálnom chráme povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v Bratislave rukopoložil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák diakona Andreja Škovieru na presbytera (kňaza). Stalo sa tak počas slávnostnej archijerejskej liturgie, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Chrysostomos. Samotný obrad sa konal po cherubínskej piesni a začal predstavením kanditáta. Jeho životopis prečítal […]

Napísal 12. novembra 2017

zo života cirkvi

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU Tropár, 4. hlas Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu, a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: „Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány“. Kondák, 4. hlas Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská […]

Napísal 20. novembra 2017
Záznam archijerejskej liturgie v Slovenskom rozhlase

Záznam archijerejskej liturgie v Slovenskom rozhlase

V nedeľu, 5. novembra na okruhu Slovensko 1  bola odvysielaná v priamom prenose svätá božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho z katedrály Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža v Bratislave. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Záznam liturgie si možno vypočuť v Archíve RTVS .  

Napísal 8. novembra 2017
Zomrel najstarší ukrajinský gréckokatolícky biskup Andrej Sapeľak, SDB

Zomrel najstarší ukrajinský gréckokatolícky biskup Andrej Sapeľak, SDB

Vo veku nedožitých 98 rokov zomrel 6. novembra 2017 najstarší ukrajinský gréckokatolícky biskup, kyr Andrej Sapeľak, emeritný biskup eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky pre ukrajinských gréckokatolíkov v Buenos Aires (Argentína). Narodil sa 13. decembra 1919 v obci Ryszkowa Woľa, na území dnešného Poľska ako najstarší spomedzi neskorších piatich detí Michala a Agáty Sapeľakových. Jeho otec mal […]

Napísal 7. novembra 2017
„Pánova láska nás ženie hlásať evanjelium“

„Pánova láska nás ženie hlásať evanjelium“

Záverečné komuniké zo stretnutie východných katolíckych biskupov Európy pri príležitosti 60. výročia ukrajinskej eparchie Svätej rodiny v Londýne Londýn, 26.-29. októbra 2017 Od 26. do 29. októbra sa v Londýne konalo výročné stretnutie východných katolíckych biskupov Európy, na pozvanie J.E. Mons. Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej rodiny v Londýne. Stretnutie sa konalo v […]

Napísal 31. októbra 2017