zo života eparchie

Pozvánka na uvedenie sestier služobníc v eparchii

Pozvánka na uvedenie sestier služobníc v eparchii

Pozvánka na slávnosť uvedenia rehoľných sestier z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie do Bratislavskej eparchie a otvorenia ich prvého Domu vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne Srdečne Vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu v nedeľu 31. augusta 2014 o 10:30 hod. do kaplnky sv. Anny v Trenčíne, ktorú bude sláviť vladyka Peter […]

Napísal 28. august 2014
Dejiny kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Dejiny kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) je prvou činnou kongregáciou (rehoľou) byzantského obradu, ktorá vznikla pre potreby ukrajinských gréckokatolíkov koncom 19. stor. v Haliči. V súčasnosti – ako sa uvádza na oficiálnej stránke tejto rehole (www.sisterssmi.org) – je otvorená aj na potreby iných národov, bez ohľadu na ich vierovyznanie či konfesionálnu príslušnosť. Jej cieľom […]

Napísal 27. august 2014
V Michalovciach si pripomenuli bl. Metoda Trčku

V Michalovciach si pripomenuli bl. Metoda Trčku

Dnes v pondelok, 25. augusta si v našom liturgickom kalendári pripomíname polyelejný sviatok nášho blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, redemptoristu, michalovského protoigumena. Pri tejto príležitosti sa v bazilike v Michalovciach, kde sú uložené jeho ostatky, konala uplymulý víkend odpustová slávnosť. V sobotu a v nedeľu 23. – 24. augusta sa v Bazilike Zoslania Ducha Svätého […]

Napísal 25. august 2014
Štvrtý ročník letného eparchiálneho tábora – LET 2014

Štvrtý ročník letného eparchiálneho tábora – LET 2014

Začiatkom júla t.r. (7. – 11. júla) sa v škole v prírode v Lome nad Rimavicou v okrese Brezno konal tradičný letný tábor pre deti a mládež bratislavskej eparchie, na ktorom sa zišlo vyše 50 detí a mládežníkov rôznych vekových kategórií. Celý tábor, organizovaný v spolupráci s Oblastným centrom ZKSM Kéfas, ktoré pôsobí vo farnostiach […]

Napísal 22. august 2014

zo života cirkvi

Pozvánka na dekanátnu púť na Staré Hory

Pozvánka na dekanátnu púť na Staré Hory

Banskobystrický protopresbyteriát bratislavskej eparchie pozýva v Roku Sedembolestnej na svoju dekanátnu púť na starobylé mariánske pútnické miesto Staré Hory, ktorá sa uskutoční v pondelok 1. septembra 2014. Púť sa začne o 10:30 hod.: svätou liturgiou, ktorú bude slúžiť o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie, spolu s kňazmi protopresbyteriátu, po ktorej bude nasledovať ďalší duchovný program. […]

Napísal 28. august 2014
Pozvánka na mariologickú konferenciu: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Pozvánka na mariologickú konferenciu: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Bratislavská gréckokatolícka eparchia a Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (SAV) pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku pod názvom Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Konferencia sa uskutoční pod záštitou vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, v utorok, 16. septembra 2014 (deň po sviatku Sedembolestnej) v aule Eparchiálneho úradu  v Bratislave, ul. 29. augusta […]

Napísal 27. august 2014
V Šaštíne bude koncert Hanky Servickej, speváčky mariánskych piesní

V Šaštíne bude koncert Hanky Servickej, speváčky mariánskych piesní

V rácmi národnej púte v Šaštíne, ktorou vyvrcholí Rok Sedembolestnej, sa bude konať aj koncert známej speváčky ľudových a mariánskych piesní z východného Slovenska, Hanky Servickej. Počas národnej púte bude spievať Patrónke Slovenska, a to v pondelok, 15. septembra o 16.00 hod.v bazilike. Prevzaté z www.bazilika.sk

Napísal 26. august 2014
Zástupcovia cirkvi i verejného života sa modlili za pokoj na Ukrajine

Zástupcovia cirkvi i verejného života sa modlili za pokoj na Ukrajine

Choňkovce 25. augusta (TK KBS) V gréckokatolíckom chráme v Choňkovciach blízko hraníc s Ukrajinou sa na sviatok bl. hieromučeníka Metoda D. Trčku CSsR stretli zástupcovia cirkvi i verejného života, aby sa spoločne modlili za pokoj na Ukrajine. Svätú liturgiu slávili vladykovia Milan Chautur z Košíc a Milan Šášik z Užhorodu, prítomní boli aj gen. konzulka […]

Napísal 25. august 2014