zo života eparchie

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znie „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku. V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby sa píše, že „to bola […]

Napísal 16. januára 2017
V Habovke sa konal Zimný eparchiálny tábor

V Habovke sa konal Zimný eparchiálny tábor

Druhý ročník Zimného eparchiálneho tábora (ZET 2016), sa konal od 27. do 30. decembra 2016 v obci Habovka na severe Slovenska. Takmer 20 mladých ľudí z farntosti eparchie sa pod vedením o. Igora Cingeľa a bohoslovcov eparchie M. Janočka a J. Durkova zaoberali témou Modlitba srdca, inšpirujúc sa myšlienkami a výkladom cirkevných otcov. V každodennom programe nechýbala spoločná modlitba […]

Napísal 30. decembra 2016
Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017

Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017

Bohoslužobný poriadok na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017 Piatok, 23. decembra 2016 – plne aliturgický deň 8:00 h. Kráľovské hodinky (prvá a tretia) 17:00 h. Kráľovské hodinky (šiesta a deviata)   Sobota, 24. decembra 2016 – Predvečer Narodenia Pána 8:00 h. Sv. liturgia (slovenská) 15:00 h. Večiereň 21:30 Veľké povečerie, lítia   Nedeľa, […]

Napísal 22. decembra 2016
Kyrillomethodeon koncertom oslávil 80. narodeniny

Kyrillomethodeon koncertom oslávil 80. narodeniny

Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon oslávil svoje 80. výročie vzniku vianočným koncertom. V zaplnenej katedrále Povýšenia svätého Kríža zazneli uplynulú nedeľu cirkevno-slovanské liturgické skladby, mariánske piesne známych skladateľov (H. Alfejeva, N. Kedrova, S. Rachmaninova). Nechýbali ani tradičné rusínske a ukrajinské vianočné koledy, medzi iným aj Spi Isusko spi v úprave skladateľa Štefana Ladižinského , bývalého dirigenta […]

Napísal 19. decembra 2016

zo života cirkvi

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou. Január 1. január: 50. svetový deň pokoja 6. január: Svetový deň misijného diela detí 15. január: 103. svetový deň migrantov a utečencov 18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 29. január: 8. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku 29. január: 64. svetový deň malomocných Február […]

Napísal 16. januára 2017
Reč sv. Gregora Naziánzskeho na sviatok Osvietenia

Reč sv. Gregora Naziánzskeho na sviatok Osvietenia

Z Rečí svätého biskupa Gregora Nazianzského (Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359) Kristov krst Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme s ním do vody aj my, aby sme s ním mohli aj vystúpiť. Ján krstí, Ježiš prichádza na krst. Možno aj preto, […]

Napísal 7. januára 2017
História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Liturgický kalendár ako ho poznáme dnes, sa utváral postupne a jeho počiatky siahajú až k prvokresťanskej tradícii. Mnohé sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali iný charakter, alebo mali iné miesto v kalendári. Tak to bolo aj so sviatkamiNarodenia Pána a Bohozjavenia. Je známe, že na kresťanskom Východe sa sviatok Narodenia Pána slávil v počiatkoch spolu […]

Napísal 2. januára 2017
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista V Gréckokatolíckej cirkvi sa 1. januára spolu s pamiatkou sv. Bazila Veľkého – jedného z najväčších a najvýznamnejších cirkevných otcov – slávi aj sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ide o prvú významnú udalosť zo života Ježiša Krista po jeho […]

Napísal 30. decembra 2016