zo života eparchie

Odpust Povýšenia Kríža v katedrále: Ukrižovaný nás zachraňuje

Odpust Povýšenia Kríža v katedrále: Ukrižovaný nás zachraňuje

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža konala eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku i patrocínia miestnej farnosti, pôsobiacej pri katedrále. Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku. Po nej nasledovala archijerejská liturgia v slovenskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, […]

Napísal 18. septembra 2017
Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 17. septembra 2017. Program odpustovej slávnosti bude ako každú nedeľu, t.j. budú dve sv. liturgie. Bohoslužby začínajú utierňou o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. […]

Napísal 14. septembra 2017
Vyhlásenie vladyku Petra ohľadom praxe prijímania Eucharistie deťmi

Vyhlásenie vladyku Petra ohľadom praxe prijímania Eucharistie deťmi

Od 1. septembra 2017 sa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, t.j. celá prešovská metropolia sui iuris (prešovská archieparchia, košická eparchia a bratislavská eparchia) vracia k starobylej praxi východnej Cirkvi udeľovať Eucharistiu malým deťom. Diskusia o zavedení a obnovej tejto praxe bola jednou z hlavných tém Metropolitného zhromaždenia, ktoré sa konalo pred rokom v Prešove. Následne sa […]

Napísal 5. septembra 2017
Úmrtie: Pán si povolal Máriu Sabolovú, manželku gréckokatolíckeho kňaza

Úmrtie: Pán si povolal Máriu Sabolovú, manželku gréckokatolíckeho kňaza

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13) V piatok 1. septembra v nočných hodinách nás predišla do neba manželka gréckokatolíckeho kňaza a matka troch detí Mária Sabolová. Zomrela vo veku 32. rokov. Pohrebná liturgia za zosnulú bude v utorok 5. septembra 2017 o 11:00 h. v Kostole […]

Napísal 3. septembra 2017

zo života cirkvi

Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Bratislava, 12. september 2017 – Predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, Mons. Peter Rusnák, pozval na stretnutie predstaviteľov inštitúcií a platforiem, pôsobiacich v sociálnej oblasti. Stretnutia sa zúčastnil P. Václav Hypius CSsR, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených, sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí, sr. Petra Sičáková, SSNPM, podpredsedníčka KVPŽR, Erich Hulman, generálny […]

Napísal 18. septembra 2017
14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 13. septembra 2017
8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

Tropár, 4. hlas Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu, lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. Zv흻azil nad smrťou a obdaril nás večným životom. Kondák, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, Adama a Evu večnej smrti. Aj tvoj […]

Napísal 7. septembra 2017
Gianna Beretta Molla, Chiara Corbella Petrillo, Mária Sabolová…

Gianna Beretta Molla, Chiara Corbella Petrillo, Mária Sabolová…

Príklady svätosti sa nám často zdajú príliš vzdialené, a to nielen geograficky. Ale niekedy ich máme doslova priamo pred očami. Dnes (5. sept. 2017)) sa vo Zvolene konal pohreb mladej mamičky Márie Sabolovej, manželky gréckokatolíckeho kňaza, ktorá darovala život za svoje dieťa. Vyžaroval z nej vždy pokoj a radosť. Nie, nepoznali sme sa viac ako z […]

Napísal 6. septembra 2017